Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 2 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào bảng 11.1 trong SGK, em hãy:...

Bài 2 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 8. Tính mật độ dân số các khu vực và điển kết quả vào bảng sau.. Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Dựa vào bảng 11.1 trong SGK, em hãy:

Quảng cáo

– Tính mật độ dân số các khu vực và điển kết quả vào bảng sau.

Khu vực Mật độ dân số (người/km2)
Đông Á  
Nam Á  
Đông Nam Á  
Trung Á  
Tây Nam Á  

– So sánh mật độ dân số khu vực Nam Á với các khu vực khác thuộc châu Á.

Mật độ dân số Nam Á cao gấp …. lần Đông Á …. lần Đông Nam Á …. lần Trung Á …. lần Tây Nam Á

– Tính mật độ dân số các khu vực:

Khu vực Mật độ dân số (người/km2)
Đông Á 128
Nam Á 302
Đông Nam Á 115
Trung Á 14
Tây Nam Á 41

– So sánh mật độ dân số khu vực Nam Á với các khu vực khác thuộc châu Á.

Mật độ dân số Nam Á cao gấp 2,36 lần Đông Á 2,6 lần Đông Nam Á 21,6 lần Trung Á 7,4 lần Tây Nam Á