Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 3 trang 39 (Các hệ thống sông lớn ở nước ta)...

Bài 3 trang 39 (Các hệ thống sông lớn ở nước ta) Tập bản đồ Địa lí 8: Từ tháng đến tháng...

Bài 3 trang 39 (Các hệ thống sông lớn ở nước ta) Tập bản đồ Địa lí 8. Số tháng có lũ 5. Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây để nêu rõ đặc điểm thủy văn của sông ngòi Việt Nam.

Hệ thống sông ngòi Mùa lũ Đặc điểm (mạng lưới sông, chế độ nước)
Ở Bắc Bộ

– Từ tháng … đến tháng …

– Số tháng có lũ …

– Tháng có lũ cao nhất…

 

Ở Trung Bộ

– Từ tháng… đến tháng …

– Số tháng có lũ …

– Tháng có lũ cao nhất …

 

Ở Nam Bộ

– Từ tháng… đến tháng …

– Số tháng có lũ …

– Tháng có lũ cao nhất …

 

Hệ thống sông ngòi Mùa lũ Đặc điểm (mạng lưới sông, chế độ nước)
Ở Bắc Bộ

– Từ tháng 6 đến tháng 10

Quảng cáo

– Số tháng có lũ 5

– Tháng có lũ cao nhất 8

– Mạng lưới sông ngòi khá dày đặc

– Chế độ nước thất thường

– Lũ tập trung nhanh và kéo dài

Ở Trung Bộ

– Từ tháng 9 đến tháng 12

– Số tháng có lũ 4

– Tháng có lũ cao nhất 11

– Sông thường ngắn và dốc

– Phân thành nhiều lưu vực nhỏ độc lập

– Lũ lên nhanh và đột ngột

Ở Nam Bộ

– Từ tháng 7 đến tháng 11

– Số tháng có lũ 5

– Tháng có lũ cao nhất 10

– Mạng lưới sông ngòi khá dày đặc.

– Có lượng nước chảy lớn, chế độ nước theo mùa.

– Sông ở đây điều hòa hơn Bắc và Trung Bộ.