Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 1 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 8: Bài 36:...

Bài 1 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 8: Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam...

Bài 1 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 8. Lời giải chi tiết Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Quảng cáo

Dựa vào lược đồ hình 36. 2 trong SGK, đối chiếu với lược đồ bên, em hãy tô màu vào chú giải và lược đồ để thấy rõ sự phân bố các loại đất chính ở nước ta.