Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 3 trang 39 (Đặc điểm sông ngòi Việt Nam) Tập bản...

Bài 3 trang 39 (Đặc điểm sông ngòi Việt Nam) Tập bản đồ Địa lí 8: Theo em, chúng ta cần phải làm gì để sông ngòi luôn trong sạch, không bị...

Bài 3 trang 39 (Đặc điểm sông ngòi Việt Nam) Tập bản đồ Địa lí 8. Lời giải chi tiết Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Quảng cáo

Theo em, chúng ta cần phải làm gì để sông ngòi luôn trong sạch, không bị ô nhiễm?

– Xử lí nước thải công nghiệp, nông nghiệp… trước khi đưa vào sông, không đổ rác thải công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt xuống sông.

– Nghiêm cấm việc đánh bắt thủy sản bằng hóa chất, điện.