Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào lược đồ “Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam” và kiến thức đã học, em hãy cho biết:...

Bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 8. + Vì địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu đó là tây bắc – đông nam và hướng vòng cung nên sông ngòi nước. Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Dựa vào lược đồ “Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam” và kiến thức đã học, em hãy cho biết:

– Vì sao nước ta lại có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước.

– Hãy giải thích vì sao:

+ Nước ta lại có nhiều sông suối nhỏ ngắn và dốc.

Quảng cáo

+ Sông ngòi nước ta chảy chủ yếu theo hai hướng Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung.

– Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với lượng mưa hàng năm lớn, là cơ sở để có mạng lưới sông dày đặc. Cùng với đó là địa hình bị chia cắt lớn tạo nên dòng chảy cho nước và tạo thành nhiều sông ngòi.

– Giải thích:

+ Vì địa hình nước ta 3/4 là đồi núi cùng với lãnh thổ hẹp ngang, núi cao ở phía tây đổ thẳng ra biển ở phía đông đã tao ra nhiều sông suối nhỏ, ngắn và dốc.

+ Vì địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu đó là tây bắc – đông nam và hướng vòng cung nên sông ngòi nước ta cũng chảy theo hai hướng đó.