Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8 Bài 32 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Hãy dựng một...

Bài 32 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Hãy dựng một góc bằng 30 độ...

Bài 32 trang 83 SGK Toán 8 tập 1. Cách dựng:. Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Hãy dựng một góc bằng \(30^o\).

Quảng cáo

Cách dựng:

– Dựng tam giác đều ABC có độ dài cạnh bất kỳ, chẳng hạn bằng 3cm.

– Dựng phân giác trong của một góc bất kỳ, chẳng hạn phân giác Ax của \(\widehat {BAC}\)

Từ đó ta có \(\widehat {BAx} = \widehat {CAx} = {30^o}\) cần dựng.

Quảng cáo