Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8 Câu hỏi Bài 8 trang 54 Toán lớp 8 Tập 1:  

Câu hỏi Bài 8 trang 54 Toán lớp 8 Tập 1:  ...

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 54 Toán 8 Tập 1. \(\eqalign{& {{1 – 4{x^2}} \over {{x^2} + 4x}}:{{2 – 4x} \over {3x}} = {{1 – 4{x^2}} \over {{x^2} + 4x}}.{{3x} \over {2 – 4x}}  \cr & . Bài 8. Phép chia các phân thức đại số

Quảng cáo

Làm tính chia phân thức: \({{1 – 4{x^2}} \over {{x^2} + 4x}}:{{2 – 4x} \over {3x}}\)

 

\(\eqalign{& {{1 – 4{x^2}} \over {{x^2} + 4x}}:{{2 – 4x} \over {3x}} = {{1 – 4{x^2}} \over {{x^2} + 4x}}.{{3x} \over {2 – 4x}}  \cr &  = {{\left( {1 – 2x} \right)(1 + 2x)} \over {x\left( {x + 4} \right)}}.{{3x} \over {2(1 – 2x)}}  \cr &  = {{\left( {1 – 2x} \right)(1 + 2x).3x} \over {x\left( {x + 4} \right).2(1 – 2x)}}  \cr &  = {{3\left( {1 – 2x} \right)} \over {2\left( {x + 4} \right)}} \cr} \)


Mục lục môn Toán 8