Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của...

Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm. Kể tên các vùng kinh tế...

Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm. Kể tên các vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển.. Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm. Kể tên các vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển.

– Các vùng kinh tế của nước ta gồm:

 + Trung du và miền núi Bắc Bộ.

 + Đồng bằng sông Hồng.

 + Bắc Trung Bộ.

 + Duyên hải Nam Trung Bộ.

 + Tây Nguyên.

 + Đông Nam Bộ.

Quảng cáo

 + Đồng bằng sông Cửu Long.

– Phạm vi lãnh thổ các vùng kinh tế trọng điểm:

 + Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: gồm Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh.

 + Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: gồm Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

 + Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: gồm TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An.

– Các vùng kinh tế giáp biển:

 + Trung du và miền núi Bắc Bộ (phía đông nam_Quảng Ninh giáp biển Đông).

 + Đồng bằng sông Hồng (phía đông nam giáp vịnh Bắc Bộ).

 + Bắc Trung Bộ (phía đông giáp biển Đông).

 + Duyên hải Nam Trung Bộ (phía đông giáp biển Đông).

 + Đông Nam Bộ (phía đông nam _Bà Rịa –Vũng Tàu giáp biển).

 + Đồng bằng sông Cửu Long (ba mặt giáp biền: phía đông – tây- nam)

– Vùng kinh tế không giáp biển là Tây Nguyên.


Mục lục môn Địa lí 9