Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9
Bài 2 trang 10 sgk địa lí 9, Phân tích ý nghĩa của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và...
2. Phân tích ý nghĩa của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta.
Bài 1 trang 10 sgk sách Địa 9, Dựa vào hình 2.1, hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số...
1. Dựa vào hình 2.1, hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số của nước ta.
Bài 3 trang 6 sgk địa lí 9, Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng...
3. Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam? Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em? Hãy kể một số nét văn hóa tiêu biểu của dân
Bài 2 trang 6 sgk sách Địa 9, Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta.
2. Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta.

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 1 trang 85 SBT Địa lý 9: Hoàn thành bảng chú giải
Hoàn thành bảng chú giải. Câu 1 trang 85 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 - Bài 35. Vùng Đồng Bằng Sông Cửu...
Bài 6 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1, Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng...
Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãy tính các...
Bạn nào đúng 2 trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 : Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng.
Chủ đề 5 : Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn. Bạn nào đúng 2 trang 114 Tài...
Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự P2, Đi tàu Thống Nhất khóai cực kỳ! Đêm trước lên tàu ở...
Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự - Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự P2....
Nhân vật ông Hai gợi cho em suy nghĩ gì về những chuyển biến mới trong tình cảm của người dân Việt Nam thời...
Làng - Kim Lân - Nhân vật ông Hai gợi cho em suy nghĩ gì về những chuyển biến mới trong tình cảm của...