Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 3 trang 168 SGK Hóa học 9: Hoàn thành sơ đồ...

Bài 3 trang 168 SGK Hóa học 9: Hoàn thành sơ đồ phản ứng:...

Bài 3 trang 168 SGK Hóa học 9. Bài 56. Ôn tập cuối năm – Hóa học 9

Hoàn thành sơ đồ phản ứng:

Quảng cáo

Tinh bột \(\xrightarrow{{(1)}}\)  Glucozơ \(\xrightarrow{{(2)}}\)  Rượu etylic   \(\xrightarrow{{(3)}}\)

Axit axetic  \(\xrightarrow{{(4)}}\) Etyl axetat \(\xrightarrow{{(5)}}\) Rượu etylic

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9