Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 4 trang 168 Hóa 9:  Metan, etilen, axetilen đều làm mất...

Bài 4 trang 168 Hóa 9:  Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom?...

Bài 4 trang 168 SGK Hóa học 9. a) Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom.. Bài 56. Ôn tập cuối năm – Hóa học 9

Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom.

b) Etilen, axetilen, benzen đều làm mất màu dung dịch brom.

c) Metan, etilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch brom.

d) Etilen, axetilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch brom.

Quảng cáo

e) Axetilen, etilen đều làm mất màu dung dịch brom.

a) sai vì metan không làm mất màu dung dịch brom.

b) sai vì benzen không làm mất màu dung dịch brom.

c) sai vì etilen làm mất màu dung dịch brom.

d) sai vì etilen và axetilen làm mất màu dung dịch brom.

e) đúng

Chọn đáp án e)

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9