Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 7 trang 168 SGK Hóa học 9: X có thể là...

Bài 7 trang 168 SGK Hóa học 9: X có thể là những chất nào trong các chất sau?...

Bài 7 trang 168 SGK Hóa học 9. Bài 56. Ôn tập cuối năm – Hóa học 9

Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(CO_2, H_2O, N_2\). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, caosu, protein.

Quảng cáo

Dựa vào sản phẩm thu được gồm những chất nào, có nguyên tố nào => chất ban đầu phải có những nguyên tố đó.

Chất X là protein nên khi đốt cháy ngoài \(CO_2, H_2O\) còn sinh ra \(N_2\).

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 – Xem ngay

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9