Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9 Câu 3 trang 95 SBT Địa lý 9: Quan sát hình 40.1...

Câu 3 trang 95 SBT Địa lý 9: Quan sát hình 40.1 trang 145, ghi chữ Đ vào □ những nhận xét...

Quan sát hình 40.1 trang 145 SGK, ghi chữ Đ vào □ những nhận xét đúng.. Câu 3 trang 95 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 – Bài 40. Thực hành đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu vể ngành công nghiệp dầu khí

Advertisements (Quảng cáo)

Quan sát hình 40.1 trang 145 SGK, ghi chữ Đ vào □ những nhận xét đúng.

Từ năm 1999 đến năm 2002:

□ a) Sản lượng dầu thô khai thác ngày càng tăng từ 15,2 triệu tấn (năm 1999) lên 16,9 triệu tấn (năm 2002).

□ b) Dầu thô xuất khẩu ngày càng tăng. Lượng dầu thô xuất khẩu hằng năm, gần tương đương với lượng dầu thô khai thác được.

□ c) Lượng xăng dầu nhập khẩu ngày càng nhiều.

□ d) Mặc dù nhu cầu xăng dầu của nước ta ngày càng tăng, lượng dầu thô khai thác ngày càng nhiều (chủ yếu để xuất khẩu), nhưng công nghiệp chế biến dầu khí chưa được phát triển.

Điền Đ vào các ý: a, b, c, d.