Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 25.8* Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa 9: Nói oxit...

Bài 25.8* Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa 9: Nói oxit axit là oxit của phi kim có đúng không ? Cho thí dụ minh...

Nói oxit axit là oxit của phi kim có đúng không ? Cho thí dụ minh hoạ.. Bài 25.8* Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 25: Tính chất của phi kim

Nói oxit axit là oxit của phi kim có đúng không ? Cho thí dụ minh hoạ.

                         

 Nói oxit axit là oxit phi kim, điều đó không hoàn toàn đúng vì đa số oxit axit là oxit phi kim (CO2, SO3, v.v…), nhưng có oxit phi kim là oxit trung tính (CO, NO…), ngược lại có oxit axit là oxit kim loại (thí dụ Mn2O7 có axit và muối tương ứng là HMn04, KMnO4).