Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 25.9* Trang 31 SBT Hóa 9: Qua phản ứng của Cl2...

Bài 25.9* Trang 31 SBT Hóa 9: Qua phản ứng của Cl2 và s với Fe, ta có thể rút ra kết luận gì về tính...

Qua phản ứng của Cl2 và s với Fe, ta có thể rút ra kết luận gì về tính phi kim của Cl và S ? Từ kết luận đó ta có thể dự đoán được phản ứng hoá học giữa Cl2 và H2S hay không ? Nếu có, viết phương trình hoá học.. Bài 25.9* Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 25: Tính chất của phi kim

Qua phản ứng của Cl2 và s với Fe, ta có thể rút ra kết luận gì về tính phi kim của Cl và S ? Từ kết luận đó ta có thể dự đoán được phản ứng hoá học giữa Cl2 và H2S hay không ? Nếu có, viết phương trình hoá học.

Trả lời                        

Quảng cáo

Cl2 có tính phi kim mạnh hơn S nên phản ứng dễ dàng với Fe và oxi hoá Fe lên hoá trị III, còn S tác dụng với Fe khi đốt nóng và oxi hoá Fe đến hoá trị II.         

2Fe + 3Cl2 ——–> 2FeCl3

Fe + S ——-> FeS

Có thể dự đoán được là Cl2 có thể đẩy được S ra khỏi H2S :

CI2 + H2S ——-> 2HCI + S