Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 26.3 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa 9: Người ta...

Bài 26.3 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa 9: Người ta căn cứ vào tính chất hóa học nào để đánh giá clo là phi kim...

Người ta căn cứ vào tính chất hóa học nào để đánh giá clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh ? Cho thí dụ minh họa.. Bài 26.3 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 26: Clo

Người ta căn cứ vào tính chất hóa học nào để đánh giá clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh ? Cho thí dụ minh họa.

Quảng cáo

                          

– Clo tác dụng với hầu hết các kim loại. Thí dụ : 2Fe + 3Cl2 —– > 2FeCl3.

– Clo tác dụng với hiđro (khi chiếu sáng hoặc đốt nóng) tạo thành hiđro elorua.


Mục lục môn Hóa 9(SBT)