Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - học Toán 9 Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9...

Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Tìm độ dài cạnh huyền của tam giác vuông cân có độ dài cạnh góc vuông bằng 1....

Chia sẻ
1. Căn bậc hai – Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Giải bài tập Tìm độ dài cạnh huyền của tam giác vuông cân có độ dài cạnh góc vuông bằng 1.

 

Tìm độ dài cạnh huyền của tam giác vuông cân có độ dài cạnh góc vuông bằng 1.

Quảng cáo

Áp dụng định lý Pi-ta-go với tam giác EDF vuông tại D ta có:

\(\begin{array}{l}E{F^2} = D{E^2} + D{F^2} = {1^2} + {1^2} = 2.\\ \Rightarrow x = EF = \sqrt 2 .\end{array}\)Chia sẻ