Tài liệu Dạy - Học Vật lý 9

Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 9
Bài 10 trang 122 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Một số biện pháp để chống lại sự biến đổi...
– Sự chuyển hóa của năng lượng ánh sáng mặt trời sang các dạng năng lượng khác.
Bài 11 trang 122 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Có sự chuyển hóa dạng năng lượng nào khi xe...
– Có sự chuyển hóa dạng năng lượng nào khi thực vật hấp thụ khí \(C{O_2}\) và phát triển nhờ ánh sáng mặt trời ?
Bài 8 trang 121 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Hãy nêu ví dụ cho thấy:
– Sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
Bài 9 trang 122 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Năng lượng của các dòng sông, thác nước đã được...
Năng lượng của các dòng sông, thác nước đã được dùng để xây dựng các nhà máy thủy điện  (hình minh họa H34.23).
Bài 6 trang 121 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Nhà máy điện vĩnh cửu là nhà máy tạo ra...
Nhà máy điện vĩnh cửu là nhà máy tạo ra điện năng mà không cần tiêu tốn nhiên liệu và năng lượng cung cấp để duy trì hoạt đọng của nhà máy.

Quảng cáo
Bài 5 trang 121 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Các dạng năng lượng đều có thể chuyển hóa lẫn...
Phát biểu nào sau đây về các dạng năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng là đúng ?
Bài 2 trang 120 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Thông thường, có sự chuyển hóa giữa các dạng năng...
Thông thường, có sự chuyển hóa giữa các dạng năng lượng trong các quá trình biến đổi của tự nhiên hay không ?

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 84: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tôi không nghĩ đám đông ngày càng tàn nhẫn, tôi...
Đọc hiểu Đề số 84: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tôi không nghĩ đám đông ngày càng tàn nhẫn, tôi...
Đọc hiểu Đề số 82: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Để theo đuổi ước mơ...
Đọc hiểu Đề số 82: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Để theo đuổi ước mơ...
Đọc hiểu Đề số 83: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Đôi khi, một...
Đọc hiểu Đề số 83: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Đôi khi, một...
Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao,...
Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...