Tài liệu Dạy - Học Vật lý 9

Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 9
Bài 10 trang 122 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Một số biện pháp để chống lại sự biến đổi...
– Sự chuyển hóa của năng lượng ánh sáng mặt trời sang các dạng năng lượng khác.
Bài 11 trang 122 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Có sự chuyển hóa dạng năng lượng nào khi xe...
– Có sự chuyển hóa dạng năng lượng nào khi thực vật hấp thụ khí \(C{O_2}\) và phát triển nhờ ánh sáng mặt trời ?
Bài 8 trang 121 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Hãy nêu ví dụ cho thấy:
– Sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
Bài 9 trang 122 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Năng lượng của các dòng sông, thác nước đã được...
Năng lượng của các dòng sông, thác nước đã được dùng để xây dựng các nhà máy thủy điện  (hình minh họa H34.23).
Bài 6 trang 121 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Nhà máy điện vĩnh cửu là nhà máy tạo ra...
Nhà máy điện vĩnh cửu là nhà máy tạo ra điện năng mà không cần tiêu tốn nhiên liệu và năng lượng cung cấp để duy trì hoạt đọng của nhà máy.

Quảng cáo
Bài 5 trang 121 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Các dạng năng lượng đều có thể chuyển hóa lẫn...
Phát biểu nào sau đây về các dạng năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng là đúng ?
Bài 2 trang 120 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Thông thường, có sự chuyển hóa giữa các dạng năng...
Thông thường, có sự chuyển hóa giữa các dạng năng lượng trong các quá trình biến đổi của tự nhiên hay không ?

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...