Tài liệu Dạy - Học Vật lý 9

Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 9
Bài 10 trang 122 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Một số biện pháp để chống lại sự biến đổi...
Em hãy quan sát hình H34.24 và dựa vào đó để viết một đoạn văn ngắn có những nội dung về:
Bài 11 trang 122 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Có sự chuyển hóa dạng năng lượng nào khi xe...
– Có sự chuyển hóa dạng năng lượng nào khi thực vật hấp thụ khí \(C{O_2}\) và phát triển nhờ ánh sáng mặt trời ?
Bài 8 trang 121 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Hãy nêu ví dụ cho thấy:
– Sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
Bài 9 trang 122 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Năng lượng của các dòng sông, thác nước đã được...
Năng lượng của các dòng sông, thác nước đã được dùng để xây dựng các nhà máy thủy điện  (hình minh họa H34.23).
Bài 6 trang 121 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Nhà máy điện vĩnh cửu là nhà máy tạo ra...
Nhà máy điện vĩnh cửu là nhà máy tạo ra điện năng mà không cần tiêu tốn nhiên liệu và năng lượng cung cấp để duy trì hoạt đọng của nhà máy.
Quảng cáo


Bài 5 trang 121 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Các dạng năng lượng đều có thể chuyển hóa lẫn...
Phát biểu nào sau đây về các dạng năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng là đúng ?
Bài 2 trang 120 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Thông thường, có sự chuyển hóa giữa các dạng năng...
Thông thường, có sự chuyển hóa giữa các dạng năng lượng trong các quá trình biến đổi của tự nhiên hay không ?

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...