Tài liệu Dạy - Học Vật lý 9

Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 9
Bài 10 trang 122 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Một số biện pháp để chống lại sự biến đổi...
– Sự chuyển hóa của năng lượng ánh sáng mặt trời sang các dạng năng lượng khác.
Bài 11 trang 122 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Có sự chuyển hóa dạng năng lượng nào khi xe...
– Có sự chuyển hóa dạng năng lượng nào khi thực vật hấp thụ khí \(C{O_2}\) và phát triển nhờ ánh sáng mặt trời ?
Bài 8 trang 121 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Hãy nêu ví dụ cho thấy:
– Sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
Bài 9 trang 122 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Năng lượng của các dòng sông, thác nước đã được...
Năng lượng của các dòng sông, thác nước đã được dùng để xây dựng các nhà máy thủy điện  (hình minh họa H34.23).
Bài 6 trang 121 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Nhà máy điện vĩnh cửu là nhà máy tạo ra...
Nhà máy điện vĩnh cửu là nhà máy tạo ra điện năng mà không cần tiêu tốn nhiên liệu và năng lượng cung cấp để duy trì hoạt đọng của nhà máy.
Quảng cáo


Bài 5 trang 121 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Các dạng năng lượng đều có thể chuyển hóa lẫn...
Phát biểu nào sau đây về các dạng năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng là đúng ?
Bài 2 trang 120 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Thông thường, có sự chuyển hóa giữa các dạng năng...
Thông thường, có sự chuyển hóa giữa các dạng năng lượng trong các quá trình biến đổi của tự nhiên hay không ?

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...