Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 9 Bài 3 trang 12 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9...

Bài 3 trang 12 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2: Khi tia sáng truyền đến mặt phân cách hai môi trường trong suốt, hiện tượng khúc xạ ánh...

Bài 3 trang 12 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2. C. tia sáng đổi phương khi truyền từ môi trường tới vào môi trường khúc xạ. Bài: Chủ đề 25: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Khi tia sáng truyền đến mặt phân cách hai môi trường trong suốt, hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. tia sáng truyền trở lại môi trường tới

Quảng cáo

B. tia sáng truyền thẳng qua mặt phân cách vào môi trường khúc xạ

C. tia sáng đổi phương khi truyền từ môi trường tới vào môi trường khúc xạ

D. tia sáng truyền qua mặt phân cách vào môi trường khúc xạ.

Chọn đáp án C