Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 1 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào...

Bài 1 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào số liệu bảng 32.1 về “Cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%)” trong SGK,...

Bài 1 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 9. Giải thích:. Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Dựa vào số liệu bảng 32.1 về “Cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%)” trong SGK, em hãy:

– Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu đó

– Giải thích vì sao khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp – xây dựng ở đây lại có tỉ trọng lớn như vậy.

Bảng 32.1. Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%)

Khu vực

Vùng

Nông, lâm, ngư nghiệp

Công nghiệp – xây dựng

Dịch vụ

Đông Nam Bộ

Quảng cáo

6,2

59,3

34,5

Cả nước

23,0

38,5

38,5

– Giải thích:

+ Ở đây tập trung nhiều trung tâm công nghiệp có quy mô lớn.

+ Vùng thu hút đợc vốn đầu tư cho công nghiệp và dịch vụ.

+ TP. Hồ Chí Minh là trung tâm dịch vụ lớn hàng đầu của cả nước.