Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2 trang 45 (Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ) Tập bản...

Bài 2 trang 45 (Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ) Tập bản đồ Địa lí 9: Em hãy nêu tên một số cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả nổi tiếng của...

Bài 2 trang 45 (Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ) Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Quảng cáo

Em hãy nêu tên một số cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả nổi tiếng của vùng.

– Các cây công nghiệp lâu năm: Cao su, hồ tiêu, điều, cà phê.

– Các cây ăn quả nổi tiếng: sầu riêng, xoài, mít tố nữ, vú sữa….