Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 1 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 9: Hải sản:...

Bài 1 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 9: Hải sản: bào ngư, hải sâm, sò huyết,tôm he, tôm hùm, tôm rồng, cá trích, cá thu, cá ngừ, cá nục, cá...

Bài 1 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 9. Khoáng sản: muối, cát, dầu mỏ, khí đốt…. Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)

Quảng cáo

Hãy nêu rõ những loại hải sản, khoáng sản biển có giá trị của nước ta có đóng góp lớn trong việc xuất khẩu ra nước ngoài.

– Hải sản: bào ngư, hải sâm, sò huyết,tôm he, tôm hùm, tôm rồng, cá trích, cá thu, cá ngừ, cá nục, cá hồng….

– Khoáng sản: muối, cát, dầu mỏ, khí đốt…