Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 4 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 39:...

Bài 4 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)...

Bài 4 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)

Quảng cáo

Biển, đảo, quần đảo có vai trò, vị trí và tầm quan trọng như thế nào đối với an ninh, quốc phòng của nước ta. Cho ví dụ cụ thể.

– Khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thêm lục địa.

– Hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất nước.