Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào...

Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy hoàn chỉnh sơ đồ các yếu tố đầu ra của phát...

Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Quảng cáo

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy hoàn chỉnh sơ đồ các yếu tố đầu ra của phát triển và phân bố công nghiệp.