Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 3 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 9: Khoáng sản...

Bài 3 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 9: Khoáng sản tập trung nhiều nhất ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, ở đây phân bố một số loại khoáng...

Bài 3 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 9. Khoáng sản tập trung nhiều nhất ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, ở đây phân bố một số loại khoáng sản với trữ lượng. Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Quảng cáo

Em hãy hoàn chỉnh đoạn viết sau đây:

Khoáng sản tập trung nhiều nhất ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, ở đây phân bố một số loại khoáng sản với trữ lượng lớn như: ………………… Điều này đã tạo nên thế mạnh nổi bật của vùng là: …………………

Khoáng sản tập trung nhiều nhất ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, ở đây phân bố một số loại khoáng sản với trữ lượng lớn như: than, sắt, thiếc, mangan, apatit, kẽm, chì, đồng, vàng,… Điều này đã tạo nên thế mạnh nổi bật của vùng là: khai thác và chế biến khoáng sản.