Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 4 trang 46 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 33:...

Bài 4 trang 46 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)...

Bài 4 trang 46 Tập bản đồ Địa lí 9. Lời giải chi tiết Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Quảng cáo

Em hãy kể tên 3 tỉnh, thành phố ở Đông Nam Bộ có đóng góp lớn nhất trong phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài.

Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai.