Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 (sách cũ) Bài 48 trang 87 sgk Toán 9 tập 2, Bài 48. Cho...

Bài 48 trang 87 sgk Toán 9 tập 2, Bài 48. Cho hai điểm A, B cố định...

Bài 48. Cho hai điểm A, B cố định. Bài 48 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2 – Bài 6. Cung chứa góc

Bài 48. Cho hai điểm \(A, B\) cố định. Từ \(A\) vẽ các tiếp tuyến với đường tròn tâm \(B\) bán kính không lớn hơn \(AB\). Tìm quỹ tích các tiếp điểm.

Hướng dẫn giải:

– Trường hợp các đường tròn tâm \(B\) có bán kính \(BA\). Tiếp tuyến \(BA\) vuông góc với bán kính \(BT\) tại tiếp điểm \(T\).

Do \(AB\) cố định nên quỹ tích của \(T\) là đường tròn đường kính \(AB\).

– Trường hợp các đường tròn tâm \(B\) có bán kính lớn hơn \(BA\): quỹ tích là tập hợp rỗng.

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Toán lớp 9 (sách cũ) - Lớp 9. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: