Toán lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9
Giải bài tập Toán 9 - Bài tập SGK Toán 9 Đại số - Hình tập 1,2. Chương: Hàm số bậc nhất, bậc 2; Hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn; phương trình bậc hai 1 ẩn; Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc với đường tròn, Hình trụ, hình nón, hình cầu... trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Chương 2. ĐƯỜNG TRÒN

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3 - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Chương 4. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9
Câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2 : Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Xét hai phương trình bậc nhất hai ẩn \(2x+y=3\) và \(x-2y=4\).
Câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 : Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống () trong dãy...
Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau:
Câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán lớp 9 Tập 2: Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất...
a) Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó.
Câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán lớp 9 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài...
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m và diện tích bằng 320m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 19 trang 167 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2:Tính diện tích toàn phần S.
a) Tính diện tích toàn phần S.. Câu 19 trang 167 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2 - Bài 2: Hình nón....
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) trang 118: Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) C2H­5OH là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3oC,...
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 118. Trong phân tử rượu có nhóm OH, làm cho rượu có tính chất đặc...
Project Unit 7 trang 17 SGK tiếng Anh 9 mới, Tổng hợp bài tập Project Unit 7 có đáp án và lời giảng chi...
Unit 7. Recipes and Eating Habbits - Project Unit 7 trang 17 SGK tiếng Anh 9 mới . Tổng hợp bài tập Project Unit...
Bài 3 trang 96 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Chọn B.
Bài 3 trang 96 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. Phát biểu nào sau đây về nam châm là đúng?....
Bài 12 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Trong lớp, bạn Nam phải đeo sát mắt một thấu...
Bài 12 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.  . Bài: Chủ đề 29: Bài tập: Khúc xạ ánh...