Toán lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9
Giải bài tập Toán 9 - Bài tập SGK Toán 9 Đại số - Hình tập 1,2. Chương: Hàm số bậc nhất, bậc 2; Hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn; phương trình bậc hai 1 ẩn; Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc với đường tròn, Hình trụ, hình nón, hình cầu... trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Chương 2. ĐƯỜNG TRÒN

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3 - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Chương 4. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9
Câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2 : Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Xét hai phương trình bậc nhất hai ẩn \(2x+y=3\) và \(x-2y=4\).
Câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 : Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống () trong dãy...
Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau:
Câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán lớp 9 Tập 2: Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất...
a) Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó.
Câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán lớp 9 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài...
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m và diện tích bằng 320m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.

Luyện tập

Hãy nếu các giống cây ăn quả có múi mà em biết ? Ở địa phương em trồng loại giống nào là phổ biến...
Bài 7. Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi ( camchanhquýtbưởi..) - Câu 2 trang 37 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây...
Bài C1 trang 143 sgk vật lý 9, Người ta trộn các ánh sáng màu với nhau để được gì ?
Sự trộn các ánh sáng màu. Bài C1 trang 143 sgk vật lý 9. Người ta trộn các ánh sáng màu với nhau...
Phân tích bài Mây và sóng của Ta- go: Tính độc đáo của bài thơ là hai mẩu đối thoại giữa em bé với...
Mây và sóng - Ta-go - Phân tích bài Mây và sóng của Ta- go.. Tính độc đáo của bài thơ là hai mẩu...
Câu 15 trang 166 SBT Toán 9 Tập 2: Phần còn lại có thể ghép thành hình nón nào.
Phần còn lại có thể ghép thành hình nón nào.. Câu 15 trang 166 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2 - Bài...
Bài 10 trang 72 SBT GDCD 9: Bảo vệ Tổ quốc không phải chỉ là trực tiếp cầm súng đánh
Bảo vệ Tổ quốc không phải chỉ là trực tiếp cầm súng đánh giặc. . Bài 10 trang 72 Sách bài tập (SBT) GDCD 9...