Toán lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9
Giải bài tập Toán 9 - Bài tập SGK Toán 9 Đại số - Hình tập 1,2. Chương: Hàm số bậc nhất, bậc 2; Hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn; phương trình bậc hai 1 ẩn; Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc với đường tròn, Hình trụ, hình nón, hình cầu... trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Chương 2. ĐƯỜNG TRÒN

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3 - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Chương 4. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9
Câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2 : Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Xét hai phương trình bậc nhất hai ẩn \(2x+y=3\) và \(x-2y=4\).
Câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 : Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống () trong dãy...
Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau:
Câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán lớp 9 Tập 2: Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất...
a) Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó.
Câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán lớp 9 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài...
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m và diện tích bằng 320m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài tập 1 trang 87 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9: Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng . Bài tập 1 trang 87 Sách Bài tập (SBT) Lịch...
Bài 2 trang 67 sgk Hóa 9, 2. Tại sao kim loại bị ăn mòn ? Những yếu tố nào ảnh hưởng tới sự...
Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn - Bài 2 trang 67 sgk hoá học 9. 2....
Bài 31 trang 59 sgk Toán 9 tập 1, Vẽ đồ thị của hàm số y = x + 1;
Vẽ đồ thị của hàm số y = x + 1;. Bài 31 trang 59 sgk Toán 9 tập 1 - Bài 5. Hệ...
Câu 90 trang 20 SBT Toán 9 Tập 1: Chứng minh các bất đẳng thức sau
Chứng minh các bất đẳng thức sau. Câu 90 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1 - Bài 9: Căn bậc...
Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung trang 136 Vở bài tập hoá 9: Bài 53: Protein
Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 136 Vở bài tập hoá 9. Bài: Bài 53: Protein ...