Toán lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9
Giải bài tập Toán 9 - Bài tập SGK Toán 9 Đại số - Hình tập 1,2. Chương: Hàm số bậc nhất, bậc 2; Hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn; phương trình bậc hai 1 ẩn; Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc với đường tròn, Hình trụ, hình nón, hình cầu... trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Chương 2. ĐƯỜNG TRÒN

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3 - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Chương 4. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9
Câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2 : Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Xét hai phương trình bậc nhất hai ẩn \(2x+y=3\) và \(x-2y=4\).
Câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 : Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống () trong dãy...
Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau:
Câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán lớp 9 Tập 2: Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất...
a) Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó.
Câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán lớp 9 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài...
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m và diện tích bằng 320m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.

Quảng cáo

Luyện tập

Câu IV.4, IV.5, IV.6 trang 177 Sách bài tập Toán 9 tập 2: Thể tích và diện tích của hình cầu thay đổi thế
Thể tích và diện tích của hình cầu thay đổi thế nào.. Câu IV.4, IV.5, IV.6 trang 177 Sách bài tập (SBT) Toán 9...
C. Speaking trang 24 – Unit 9 – SBT tiếng Anh 9 mới: Choose correct statement (A-F) to complete the
Choose correct statement (A-F) to complete the following conversation. Practise the conversati with your partner. Chọn đáp án đúng từ A-F để hoàn thành đoạn...
Bài 15.12 Trang 20 Sách bài tập Hóa 9: Tính chất Hóa đặc trưng của kim loại là
Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là. Bài 15.12 Trang 20 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 - Bài 15...
Thuyết minh về Hội bơi trải Việt Trì, Bạch Hạc (Vĩnh Phúc): Hội bơi trải ở vùng Bạch Hạc, Việt Trì đã có hàng...
Văn thuyết minh lớp 9 - Thuyết minh về Hội bơi trải Việt Trì, Bạch Hạc (Vĩnh Phúc).. Hội bơi trải ở vùng Bạch...
Bài C5 trang 89 – Lý 9, Vận dụng kết luận vừa thu được để giải thích vì sao khi quay núm của đinamô...
Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng - Bài C5 - Trang 89 - SGK Vật lí 9. Vận dụng kết luận vừa...