Toán lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9
Giải bài tập Toán 9 - Bài tập SGK Toán 9 Đại số - Hình tập 1,2. Chương: Hàm số bậc nhất, bậc 2; Hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn; phương trình bậc hai 1 ẩn; Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc với đường tròn, Hình trụ, hình nón, hình cầu... trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Chương 2. ĐƯỜNG TRÒN

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3 - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Chương 4. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9

Luyện tập

Bài 17 trang 49 sgk Toán 9 tập 2, Xác định a, b', c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương...
Xác định a, b', c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình. Bài 17 trang 49 sgk Toán 9 tập...
Phân tích nhân vật Phi- lip trong truyện ngắn Bố của Xi- mông của nhà văn Guy đờ Mô-pa-xăng: Hành động nhận làm bố...
Bố của Xi-mông ( Mô-pa-xăng) - Phân tích nhân vật Phi- lip trong truyện ngắn Bố của Xi- mông của nhà văn Guy đờ...
Soạn bài Trau dồi vốn từ trang 99 SGK Văn 9 – Văn 9
Trau dồi vốn từ - Soạn bài Trau dồi vốn từ trang 99 SGK Văn 9. Tìm hiểu ý kiến của nhà văn Tô...