Toán lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9
Giải bài tập Toán 9 - Bài tập SGK Toán 9 Đại số - Hình tập 1,2. Chương: Hàm số bậc nhất, bậc 2; Hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn; phương trình bậc hai 1 ẩn; Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc với đường tròn, Hình trụ, hình nón, hình cầu... trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Chương 2. ĐƯỜNG TRÒN

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3 - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Chương 4. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9
Câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2 : Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Xét hai phương trình bậc nhất hai ẩn \(2x+y=3\) và \(x-2y=4\).
Câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 : Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống () trong dãy...
Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau:
Câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán lớp 9 Tập 2: Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất...
a) Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó.
Câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán lớp 9 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài...
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m và diện tích bằng 320m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 2.12 trang 8 Sách bài tập Lý 9: Trên hình 2.3 có vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ...
Trên hình 2.3 có vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với hai...
Cảm nhận về một số nhân vật đáng yêu được nói đến trong truyện Lặng lẽ Sa Pa: Nguyễn Thành Long có một lối...
Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long - Cảm nhận về một số nhân vật đáng yêu được nói đến trong truyện Lặng...
Bài 3 trang 50 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Tính hiệu điện thế hai đầu bóng đèn.
Bài 3 trang 50 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. Bóng đèn có điện trở ({R_1} = 780,Omega ), bàn...
Bài tập trắc nghiệm 33, 34, 35, 36, 37 trang 119 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Bài tập trắc nghiệm 33, 34, 35, 36, 37 trang 119 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Điền từ, cụm từ phù hợp...
Phân tích Bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật.(bài 1), Bài thơ về tiểu đội xe không...
Bài thơ về Tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật - Phân tích Bài thơ về tiểu đội xe không kính...