Toán lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9
Giải bài tập Toán 9 - Bài tập SGK Toán 9 Đại số - Hình tập 1,2. Chương: Hàm số bậc nhất, bậc 2; Hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn; phương trình bậc hai 1 ẩn; Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc với đường tròn, Hình trụ, hình nón, hình cầu... trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Chương 2. ĐƯỜNG TRÒN

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3 - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Chương 4. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9
Câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2 : Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Xét hai phương trình bậc nhất hai ẩn \(2x+y=3\) và \(x-2y=4\).
Câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 : Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống () trong dãy...
Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau:
Câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán lớp 9 Tập 2: Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất...
a) Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó.
Câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán lớp 9 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài...
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m và diện tích bằng 320m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 6 trang 99 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Sơ đồ phản ứng
Bài 6 trang 99 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Bài: Bài 20. Hợp kim sắt : gang thép ...
Tại sao nói nước 'Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi...
Tại sao nói nước 'Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi...
Câu 4* phần theo SGK trang 38 VBT Hóa lớp 9: Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.
Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 38 Vở bài tập hoá 9. Bài 12: Mối quan hệ giữa các hợp...
Bình giảng bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt, Đứng trong dàn đồng ca thơ trẻ, thơ Bằng Việt như một giọng trầm với...
Bếp lửa - Bằng Việt - Bình giảng bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt. Đứng trong dàn đồng ca thơ trẻ, thơ Bằng...
Câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1 : Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1 . + (sqrt {A^2}=left| A right| = left{ begin{array}{l}A,,,khi,A ge...