Toán lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9
Giải bài tập Toán 9 - Bài tập SGK Toán 9 Đại số - Hình tập 1,2. Chương: Hàm số bậc nhất, bậc 2; Hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn; phương trình bậc hai 1 ẩn; Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc với đường tròn, Hình trụ, hình nón, hình cầu... trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Chương 2. ĐƯỜNG TRÒN

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3 - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Chương 4. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9

Bài 18 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Một hình cầu có số đo diện tích (đơn vị:...

Một hình cầu có số đo diện tích (đơn vị: m2) bằng số đo thể tích (đơn vị: m3). Tính bán kính hình cầu, diện

Bài 14 trang 135 Toán 9 tập 2, Dựng tam giác ABC, biết BC = 4cm, góc A =...

Dựng tam giác ABC, biết BC = 4cm, góc A = 60o, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng 1cm.. Bài 14 trang

Bài 16 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Một mặt phẳng chứa trụ OO' của một hình trụ;...

Một mặt phẳng chứa trụ OO' của một hình trụ; phần mặt phẳng nằm trong hình trụ là một hình chữ nhật có chiều dài

Bài 17 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Khi quay tam giác ABC vuông ở A một vòng...

Khi quay tam giác ABC vuông ở A một vòng quanh cạnh góc vuông AC cố định, ta được một hình nón. Biết rằng BC

Bài 12 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Một hình vuông và một hình tròn có chu vi...

Một hình vuông và một hình tròn có chu vi bằng nhau. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn?. Bài 12 trang 135 SGK

Bài 13 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Cho đường tròn (O), cung BC có số đo bằng...

Cho đường tròn (O), cung BC có số đo bằng 120o, điểm A di chuyển trên cung lớn BC. Trên tia đối tia AB lấy

Bài 15 trang 135 Toán 9 tập 2, Tam giác ABC cân tại A có cạnh đáy nhỏ hơn...

Tam giác ABC cân tại A có cạnh đáy nhỏ hơn cạnh bên, nội tiếp đường tròn (O).Tiếp tuyến tại B và C của đường

Bài 9 trang 135 môn Toán 9 tập 2, Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O') và...

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O') và ngoại tiếp đường tròn (O). Tia AO cắt đường tròn (O') tại D. Ta có.

Bài 10 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn(O). Các...

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn(O). Các cung nhỏ AB, BC, CA có số đo lần lượt là x + 75o, 2x

Bài 11 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Từ một điểm P ở ngoài đường tròn (O), kẻ...

Từ một điểm P ở ngoài đường tròn (O), kẻ cát tuyến PAB và PCD tới đường tròn. Gọi Q là một điểm nằm trên

Luyện tập

Vì sao mà hiện nay có nhiều học sinh nghiện game ? Người nghiện game có phải là người thiếu tính tự chủ không...
Nghiện game hiện nay là một căn bệnh trong xã hội. Đó là tình trạng sử dụng quá nhiều thời gian vào các trò...
Bài 8.5 trang 22 SBT Vật lý 9: Một dây nhôm dài l1=200m, tiết diện S1=1mm2 thì có điện trở R1=5,6Ω. Hỏi
Một dây nhôm dài l1=200m, tiết diện S1=1mm2 thì có điện trở R1=5,6Ω. Hỏi một dây nhôm khác tiết diện S2=2mm2 và điện trở...
Em có suy nghĩ gì về hành vi của hai ông chủ cơ sở may và đời sống của các bạn nhỏ trong truyện...
Hành vi của hai ông chủ cơ sở may là vi phạm pháp luật vì ông đã sử dụng lao động là những đứa...