Toán lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9
Giải bài tập Toán 9 - Bài tập SGK Toán 9 Đại số - Hình tập 1,2. Chương: Hàm số bậc nhất, bậc 2; Hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn; phương trình bậc hai 1 ẩn; Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc với đường tròn, Hình trụ, hình nón, hình cầu... trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Chương 2. ĐƯỜNG TRÒN

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3 - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Chương 4. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9
Câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2 : Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Trả lời câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2 . Xét hai phương trình bậc nhất hai ẩn \(2x+y=3\) và...
Câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 : Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống () trong dãy...
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 . Vậy cung 1o, bán kính R có độ dài là...
Câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán lớp 9 Tập 2: Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất...
Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán 9 Tập 2. b) Vẽ một đường tròn tâm I rồi vẽ một...
Câu hỏi Bài 7 trang 88 Toán 9 Tập 2: Xem hình 45. Hãy chứng minh định lý trên.
Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 88 Toán 9 Tập 2. Vậy \(\widehat {BAD} + \widehat {BCD} = 180^\circ \) .....
Câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán lớp 9 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài...
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán 9 Tập 2. Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương...
Câu hỏi Bài 8 trang 91 Toán 9 Tập 2 : Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2cm.
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 91 Toán 9 Tập 2 . Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội...
Câu hỏi Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1: Hãy chứng minh khẳng định trên.
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1. Áp dụng bất đẳng thức tam giác vào tam giác...
Câu hỏi Bài 8 trang 68 Toán 9 Tập 2 : Hãy vẽ một đường tròn rồi vẽ hai cung bằng nhau
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 68 Toán 9 Tập 2 . Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình Hãy...
Câu hỏi Bài 9 trang 92 Toán lớp 9 Tập 2: Vật liệu: Tấm bìa, kéo, compa, thước có chia khoảng, sợi chỉ.
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 92 Toán 9 Tập 2. C/d. Bài 9. Độ dài đường tròn cung tròn Em hãy tìm...
Câu hỏi Bài 9 trang 35 Toán 9 Tập 1 : Tìm căn bậc ba của mỗi số sau
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 35 SGK Toán 9 Tập 1 . Bài 9. Căn bậc ba Tìm căn bậc ba...