Toán lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9
Giải bài tập Toán 9 - Bài tập SGK Toán 9 Đại số - Hình tập 1,2. Chương: Hàm số bậc nhất, bậc 2; Hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn; phương trình bậc hai 1 ẩn; Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc với đường tròn, Hình trụ, hình nón, hình cầu... trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Chương 2. ĐƯỜNG TRÒN

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3 - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Chương 4. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9
Câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2 : Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Xét hai phương trình bậc nhất hai ẩn \(2x+y=3\) và \(x-2y=4\).
Câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 : Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống () trong dãy...
Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau:
Câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán lớp 9 Tập 2: Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất...
a) Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó.
Câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán lớp 9 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài...
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m và diện tích bằng 320m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.
Quảng cáo


Luyện tập

Bài 8 trang 81 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Tên thiết bị
Bài 8 trang 81 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. Thức ăn để nguội rồi mới cho vào tủ.....
Bài tham khảo- Thanh minh trong tiết tháng ba, Một cuộc du xuân – đây là sự kiện mở màn cho cuộc đời thiếu...
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài tham khảo- Thanh minh trong tiết tháng ba. Một cuộc du xuân - đây là sự kiện...
Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí trang 51 Văn 9 – Văn 9
Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí - Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một vấn...
Lý thuyết động cơ điện một chiều, Động cơ điện một chiều hoạt động dựa
Động cơ điện một chiều - Lý thuyết động cơ điện một chiều. Động cơ điện một chiều hoạt động dựa ...
Nói chuyện với học sinh, Hồ Chủ tịch đã dạy: Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không...
Nghị luận xã hội lớp 9 - Nói chuyện với học sinh, Hồ Chủ tịch đã dạy: Có tài mà không có đức là...