Toán lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9
Giải bài tập Toán 9 - Bài tập SGK Toán 9 Đại số - Hình tập 1,2. Chương: Hàm số bậc nhất, bậc 2; Hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn; phương trình bậc hai 1 ẩn; Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc với đường tròn, Hình trụ, hình nón, hình cầu... trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Chương 2. ĐƯỜNG TRÒN

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3 - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Chương 4. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9
Câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2 : Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Xét hai phương trình bậc nhất hai ẩn \(2x+y=3\) và \(x-2y=4\).
Câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 : Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống () trong dãy...
Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau:
Câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán lớp 9 Tập 2: Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất...
a) Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó.
Câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán lớp 9 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài...
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m và diện tích bằng 320m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 4 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Trong các kim loại sau, kim loai nào có độ...
Bài 4 trang 76 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Lời giải chi tiết Bài: Bài 15. Tính chất vật...
Câu hỏi 1 trang 56 SGK Sinh học 9, Tính đa dạng và tính đặc thù của protein do yếu tố nào xác định?
Bài 18: Prôtêin - Câu hỏi 1 trang 56 SGK Sinh học 9. Tính đa dạng và tính đặc thù của protein do yếu...
Bài 6 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Đặt công thức của hợp chất hữu...
Bài 6 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2. Công thức phân tử của hợp chất...
Câu 3 phần bài tập học theo SGK trang 65 Vở bài tập hoá 9: Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 65 Vở bài tập hoá 9. Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào...
Câu 1 trang 58 Sách bài tập Địa lý 9: Hoàn thành bảng dưới đây:
Hoàn thành bảng dưới đây. Câu 1 trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 - Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp...