Toán lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9
Giải bài tập Toán 9 - Bài tập SGK Toán 9 Đại số - Hình tập 1,2. Chương: Hàm số bậc nhất, bậc 2; Hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn; phương trình bậc hai 1 ẩn; Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc với đường tròn, Hình trụ, hình nón, hình cầu... trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Chương 2. ĐƯỜNG TRÒN

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3 - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Chương 4. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9
Bài 18 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Một hình cầu có số đo diện tích (đơn vị: m2) bằng số đo thể...
Bài 18. Một hình cầu có số đo diện tích (đơn vị: \(m^2\)) bằng số đo thể tích (đơn vị: \(m^3\)). Tính bán kính hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
Bài 14 trang 135 Toán 9 tập 2, Dựng tam giác ABC, biết BC = 4cm, góc A = 60o, bán kính đường tròn...
Bài 14. Dựng tam giác \(ABC\), biết \(BC = 4cm\), góc \(\widehat {A} = 60^0\), bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng \(1cm\).
Bài 16 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Một mặt phẳng chứa trụ OO' của một hình trụ; phần mặt phẳng nằm trong...
Bài 16. Một mặt phẳng chứa trụ \(OO’\) của một hình trụ; phần mặt phẳng nằm trong hình trụ là một hình chữ nhật có chiều dài \(3cm\), chiều rộng \(2cm\).Tính diện tí
Bài 17 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Khi quay tam giác ABC vuông ở A một vòng quanh cạnh góc vuông AC...
Bài 17. Khi quay tam giác \(ABC\) vuông ở \(A\) một vòng quanh cạnh góc vuông \(AC\) cố định, ta được một hình nón. Biết rằng \(BC = 4dm\), góc \(\widehat {ACB} = {30^0}\)
Bài 12 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Một hình vuông và một hình tròn có chu vi bằng nhau. Hỏi hình nào...
Bài 12. Một hình vuông và một hình tròn có chu vi bằng nhau. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn?
Bài 13 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Cho đường tròn (O), cung BC có số đo bằng 120o, điểm A di chuyển...
Bài 13. Cho đường tròn \((O)\), cung \(BC\) có số đo bằng \(120^0\), điểm \(A\) di chuyển trên cung lớn \(BC\). Trên tia đối tia \(AB\) lấy điểm \(D\) sao cho \(AD = AC\).
Quảng cáo


Bài 15 trang 135 Toán 9 tập 2, Tam giác ABC cân tại A có cạnh đáy nhỏ hơn cạnh bên, nội tiếp đường...
Bài 15. Tam giác \(ABC\) cân tại \(A\) có cạnh đáy nhỏ hơn cạnh bên, nội tiếp đường tròn \((O)\).Tiếp tuyến tại \(B\) và \(C\) của đường tròn lần lượt cắt tia \(AC\) và ti
Bài 9 trang 135 môn Toán 9 tập 2, Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O') và ngoại tiếp đường tròn (O)....
Bài 9. Cho tam giác \(ABC\) nội tiếp đường tròn \((O’\)) và ngoại tiếp đường tròn \((O)\). Tia \(AO\) cắt đường tròn \((O’)\) tại \(D\). Ta có:
Bài 10 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn(O). Các cung nhỏ AB, BC, CA...
Bài 10. Cho tam giác nhọn \(ABC\) nội tiếp đường tròn \((O)\). Các cung nhỏ \(AB, BC, CA\) có số đo lần lượt là \(x + 75^0, 2x + 25^0, 3x – 22^0\). Một góc của tam g
Bài 11 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Từ một điểm P ở ngoài đường tròn (O), kẻ cát tuyến PAB và PCD...
Bài 11. Từ một điểm \(P\) ở ngoài đường tròn \((O)\), kẻ cát tuyến \(PAB\) và \(PCD\) tới đường tròn. Gọi \(Q\) là một điểm nằm trên cung nhỏ \(BD\) (không chứa \(A\) và \

Luyện tập

Bài tập 5 trang 112 SBT Sử lớp 9: Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng Miền Nam có những điểm nào thể
Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng Miền Nam có những điểm nào thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của...
Bài 9 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Một chiếc thuyền đang thả neo trên sông. Cho biết dây...
Bài tập - Chủ đề 4 : Ứng dụng của tỉ số lượng giác - Bài 9 trang 104 Tài liệu dạy – học...
Hoạt động 5 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1:Dùng máy tính bỏ túi để tính
1. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai - Hoạt động 5 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 9...
Câu 6 trang 47 Sách bài tập Toán 9 tập 2: b) Hỏi cường độ của dòng điện là bao nhiêu thì nhiệt lượng...
b) Hỏi cường độ của dòng điện là bao nhiêu thì nhiệt lượng tỏa ra bằng 60 calo?. Câu 6 trang 47 Sách bài...
Câu 6 trang 164 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2: Hãy chọn kết quả đúng.
Hãy chọn kết quả đúng.. Câu 6 trang 164 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2 - Bài 1: Hình trụ. Diện tích...