Toán lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9
Giải bài tập Toán 9 - Bài tập SGK Toán 9 Đại số - Hình tập 1,2. Chương: Hàm số bậc nhất, bậc 2; Hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn; phương trình bậc hai 1 ẩn; Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc với đường tròn, Hình trụ, hình nón, hình cầu... trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Chương 2. ĐƯỜNG TRÒN

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3 - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Chương 4. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9

Bài 18 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Một hình cầu có số đo diện tích (đơn vị:...
Bài 18. Một hình cầu có số đo diện tích (đơn vị: \(m^2\)) bằng số đo thể tích (đơn vị: \(m^3\)). Tính bán kính hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
Bài 14 trang 135 Toán 9 tập 2, Dựng tam giác ABC, biết BC = 4cm, góc A =...
Bài 14. Dựng tam giác \(ABC\), biết \(BC = 4cm\), góc \(\widehat {A} = 60^0\), bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng \(1cm\).
Bài 16 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Một mặt phẳng chứa trụ OO' của một hình trụ;...
Bài 16. Một mặt phẳng chứa trụ \(OO’\) của một hình trụ; phần mặt phẳng nằm trong hình trụ là một hình chữ nhật có chiều dài \(3cm\), chiều rộng \(2cm\).Tính diện tí
Bài 17 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Khi quay tam giác ABC vuông ở A một vòng...
Bài 17. Khi quay tam giác \(ABC\) vuông ở \(A\) một vòng quanh cạnh góc vuông \(AC\) cố định, ta được một hình nón. Biết rằng \(BC = 4dm\), góc \(\widehat {ACB} = {30^0}\)
Bài 12 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Một hình vuông và một hình tròn có chu vi...
Bài 12. Một hình vuông và một hình tròn có chu vi bằng nhau. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn?
Bài 13 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Cho đường tròn (O), cung BC có số đo bằng...
Bài 13. Cho đường tròn \((O)\), cung \(BC\) có số đo bằng \(120^0\), điểm \(A\) di chuyển trên cung lớn \(BC\). Trên tia đối tia \(AB\) lấy điểm \(D\) sao cho \(AD = AC\).
Bài 15 trang 135 Toán 9 tập 2, Tam giác ABC cân tại A có cạnh đáy nhỏ hơn...
Bài 15. Tam giác \(ABC\) cân tại \(A\) có cạnh đáy nhỏ hơn cạnh bên, nội tiếp đường tròn \((O)\).Tiếp tuyến tại \(B\) và \(C\) của đường tròn lần lượt cắt tia \(AC\) và ti
Bài 9 trang 135 môn Toán 9 tập 2, Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O') và...
Bài 9. Cho tam giác \(ABC\) nội tiếp đường tròn \((O’\)) và ngoại tiếp đường tròn \((O)\). Tia \(AO\) cắt đường tròn \((O’)\) tại \(D\). Ta có:
Bài 10 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn(O). Các...
Bài 10. Cho tam giác nhọn \(ABC\) nội tiếp đường tròn \((O)\). Các cung nhỏ \(AB, BC, CA\) có số đo lần lượt là \(x + 75^0, 2x + 25^0, 3x – 22^0\). Một góc của tam g
Bài 11 trang 135 SGK Toán 9 tập 2, Từ một điểm P ở ngoài đường tròn (O), kẻ...
Bài 11. Từ một điểm \(P\) ở ngoài đường tròn \((O)\), kẻ cát tuyến \(PAB\) và \(PCD\) tới đường tròn. Gọi \(Q\) là một điểm nằm trên cung nhỏ \(BD\) (không chứa \(A\) và \

Luyện tập

Bài 1 trang 135 sgk vật lý 9: Một bình hình trụ tròn có chiều cao 8 cm
Bài tập quang hình học. - Bài 1 trang 135 sgk vật lý 9.. Một bình hình trụ tròn có chiều cao 8 cm...
Bài C12 trang 53 sgk Lý 9, Một bóng đèn dây tóc giá 3 500 đồng, có công suất 75W, thời gian thắp sáng...
Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện - Bài C12 trang 53 sgk Vật lí 9. Một bóng đèn dây tóc giá 3...
Phân tích những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp qua nhân vật...
Làng - Kim Lân - Phân tích những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến...