Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 1 Bài 6 trang 84 Toán 9 Tập 2 :...

Câu hỏi 1 Bài 6 trang 84 Toán 9 Tập 2 : Bài 6. Cung chứa góc...

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 84 Toán 9 Tập 2 . Vì tam giác \(C{N_1}D\) vuông tại \({N_1}\) nên \(I{N_1} = IC = ID = \dfrac{{CD}}{2}\). Bài 6. Cung chứa góc

Cho đoạn thẳng \(CD\).

a) Vẽ ba điểm \(N_1;N_2;N_3\) sao cho \( \widehat {CN_1D}=\widehat {CN_2D}=\widehat {CN_3D}=90^0\)

b) Chứng minh rằng các điểm \(N_1;N_2;N_3\) nằm trên đường tròn đường kính \(CD.\)

a) Vẽ hình

b) Sử dụng: Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.

Quảng cáo

a) Vẽ hình.

b) Gọi \(I\) là trung điểm cạnh \(CD.\)

Vì tam giác \(C{N_1}D\) vuông tại \({N_1}\) nên \(I{N_1} = IC = ID = \dfrac{{CD}}{2}\)

Tương tự với hai tam giác vuông \(C{N_2}D;C{N_3}D\) ta có \(I{N_2} = I{N_3} = IC = ID = \dfrac{{CD}}{2}\)

Vậy \(I{N_1} = I{N_2} = I{N_3} = \dfrac{{CD}}{2}\)  hay \({N_1};{N_2};{N_3}\) thuộc đường tròn đường kính \(CD.\)

 

 

 

 

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9