Trang chủ Bài học Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Câu hỏi 3 Bài 10 trang 35 Toán 6 Tập 1 : Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu...
Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết cho 8 không:
Câu 10.4. trang 21 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1: Chứng tỏ rằng hiệu ab – ba (với a ≥ b)...
Chứng tỏ rằng hiệu \(\overline {ab}  – \overline {ba} \) (với a ≥ b) bao giờ cũng chia hết cho 9.
Câu 10.3. trang 21 SBT Toán lớp 6 tập 1: Chứng tỏ rằng số có dạng aaa bao giờ cũng chia hết
Chứng tỏ rằng số có dạng \(\overline {aaa} \) bao giờ cũng chia hết cho 37.

Quảng cáo
Câu 10.2. trang 21 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1: Chứng tỏ rằng nếu hai số có cùng số dư khi chia...
Chứng tỏ rằng nếu hai số có cùng số dư khi chia cho 7 thì hiệu của chúng chia hết cho 7.
Câu 10.1. trang 21 SBT Toán lớp 6 tập 1: Điền các từ thích hợp (chia hết, không chia hết) vào
Điền các từ thích hợp (chia hết, không chia hết) vào chỗ trống:

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...