Trang chủ Bài học Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Câu hỏi Bài 4 trang 41 Toán 8 Tập 1:  
Cho hai phân thức \({2 \over {6{x^2}yz}}\,\,\& \,\,{5 \over {4x{y^3}}}\). Có thể chọn mẫu thức chung là 12x2 y3z hoặc 24x3 y4z hay
Câu hỏi Bài 4 trang 42 Toán lớp 8 Tập 1:  
Quy đồng mẫu thức hai phân thức: \({3 \over {{x^2} – 5x}}\,\,\& \,\,{5 \over {2x – 10}}\)
Câu hỏi Bài 4 trang 43 Toán 8 Tập 1 :  
Quy đồng mẫu thức hai phân thức: \({3 \over {{x^2} – 5x}};\,\,{{ – 5} \over {10 – 2x}}\)

Quảng cáo
Câu 16 trang 28 SBT Toán 8 tập 1: Hãy quy đồng mẫu thức.
Cho hai phân thức \({1 \over {{x^2} + 7x – 15}}\) và \({2 \over {{x^2} – 2x – 3}}\)

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...