Trang chủ Bài học Bài 7: Định lí Py- Ta- Go

Bài 7: Định lí Py- Ta- Go

Câu hỏi 2 Bài 7 trang 129 SGK Toán lớp 7 Tập 1 : Bài 7. Định lí Py-ta-go
Lấy giấy trắng cắt tám tam giác vuông bằng nhau. Trong mỗi tam giác vuông đó, ta gọi độ dài các cạnh góc vuông là \(a\) và \(b\), gọi độ dài cạnh huyền là \(c.\) Cắt hai tấm bìa h
Câu hỏi 4 Bài 7 trang 130 Toán 7 Tập 1 : Bài 7. Định lí Py-ta-go
Vẽ tam giác \(ABC\) có \(AB = 3\,cm; AC = 4\,cm; BC = 5\,cm.\) Hãy dùng thước đo góc để xác định số đo của góc \(BAC\).
Câu hỏi Bài 7 trang 129 Toán 7 Tập 1 : Vẽ một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3cm và...
Vẽ một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3cm và 4cm. Đo độ dài cạnh huyền
Câu 92 trang 150 Sách bài tập Toán lớp 7 tập 1: Chứng minh rằng tam giác ABC vẽ trên giấy kẻ ô vuông...
Chứng minh rằng tam giác ABC vẽ trên giấy kẻ ô vuông (hình dưới) là tam giác vuông cân.
Câu 89 trang 150 Sách bài tập Toán 7 tập 1: Tính cạnh đáy BC của tam giác cân ABC.
Tính cạnh đáy BC của tam giác cân ABC trên các hình dưới đây.

Quảng cáo
Câu 90 trang 150 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1: So sánh quãng đường lúc đi và quãng đường lúc về...
Bạn An đi từ nhà mình (A) qua nhà bạn Bảo (B) rồi đến nhà bạn Châu (C). Lúc về, An qua nhà bạn Dũng (D) rồi trở về nhà mình (hình bên). So sánh quãng đường lúc đi và quãng đường
Câu 87 trang 149 SBT môn Toán 7 tập 1: Tính các độ dài AB, BC, CD, DA.
Hai đoạn thẳng AC, BD vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng. Tính các độ dài AB, BC, CD, DA biết AC = 12cm, BD = 16cm.
Câu 88 trang 150 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1: Tính độ dài các cạnh góc vuông.
Tính độ dài các cạnh góc vuông của một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng:

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...