Trang chủ Bài học Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 5 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào bảng 8.4 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện...
Dựa vào bảng 8.4 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 1990 và năm 2002.
Bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 9: Đồng bằng là nơi có địa hình bằng phẳng, đất đai phù sa màu...
– Đồng bằng là nơi có địa hình bằng phẳng, đất đai phù sa màu mỡ.
Bài 4 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 9: Đồng bằng là nơi có nguồn thực phẩm rất dồi dào, cung cấp thức...
– Đồng bằng là nơi có nguồn thực phẩm rất dồi dào, cung cấp thức ăn cho lợn và gia cầm.
Bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào lược đồ hình 8.2, bảng 8.3 trong SGK và kiến thức đã...
Dựa vào lược đồ hình 8.2, bảng 8.3 trong SGK và kiến thức đã học, em hãy điền nội dung tích hợp vào bảng sau:
Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào số liệu bảng 8.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ thể hiện...
Dựa vào số liệu bảng 8.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt qua hai năm 1990 và năm 2002.
Câu 3 trang 24 Sách bài tập Địa lý 9: Nhận xét sự biến động về diện tích, năng suất, sản lượng và bình...
a) Nhận xét sự biến động về diện tích, năng suất, sản lượng và bình quân lúa theo đầu người ở nước ta.

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...