Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 4 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 9: Đồng bằng...

Bài 4 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 9: Đồng bằng là nơi có nguồn thực phẩm rất dồi dào, cung cấp thức ăn cho lợn và gia cầm....

Bài 4 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 9. Người dân có kinh nghiệm trong chăn nuôi.. Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Giải thích vì sao lơn và gia cầm được nuôi nhiều nhất ở đồng bằng.

Quảng cáo

– Đồng bằng là nơi có nguồn thực phẩm rất dồi dào, cung cấp thức ăn cho lợn và gia cầm.

– Địa hình bằng phẳng, rộng lớn thuận lợi cho việc mở rộng trang trại với quy mô lớn.

– Người dân có kinh nghiệm trong chăn nuôi.

– Cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển: thuốc, chuồng trại, dịch vụ nông nghiệp…

– Thị trường tiêu thụ rộng lớn.