Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 9: Đồng bằng...

Bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 9: Đồng bằng là nơi có địa hình bằng phẳng, đất đai phù sa màu mỡ....

Bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao các vùng trồng lúa tập trung chủ yếu ở các đồng bằng.

– Đồng bằng là nơi có địa hình bằng phẳng, đất đai phù sa màu mỡ.

Quảng cáo

– Có lượng nước tưới tiêu ổn định.

– Người dân có kinh nghiệm trong việc trồng và thâm canh cây lúa.

– Cơ sở vật chất kĩ thuật ngày càng hoàn thiện: thủy lợi, dịch vụ nông nghiệp…

– Các đồng bằng thường nằm trong vùng kinh tế trọng điểm luôn được ưu tiên, khuyến khích phát triển nông nghiệp.

– Lịch sử trồng lúa nước hàng nghìn năm.

⟹ Vùng trồng lúa tập trung chủ yếu ở đồng bằng.