Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 5 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào...

Bài 5 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào bảng 8.4 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn...

Bài 5 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Quảng cáo

Dựa vào bảng 8.4 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 1990 và năm 2002.