Trang chủ Bài học Bài 9. Độ dài đường tròn cung tròn

Bài 9. Độ dài đường tròn cung tròn

Hướng dẫn giải, trả lời 27 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 9. Độ dài đường tròn cung tròn. Lọc và xem nhanh theo sách/môn học: Bài 9. Độ dài đường tròn cung tròn - Toán lớp 9 (sách cũ), Bài 9. Độ dài đường tròn cung tròn - SBT Toán lớp 9 (sách cũ), ...


Câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 : Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống () trong dãy...
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 . Vậy cung 1o, bán kính R có độ dài là...
Câu hỏi Bài 9 trang 92 Toán lớp 9 Tập 2: Vật liệu: Tấm bìa, kéo, compa, thước có chia khoảng, sợi chỉ.
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 92 Toán 9 Tập 2. C/d. Bài 9. Độ dài đường tròn cung tròn Em hãy tìm...
Bài 76 trang 96 sgk Toán 9 tập 2, Xem hình 57 và so sánh độ dài của cung AmB
Xem hình 57 và so sánh độ dài của cung AmB. Bài 76 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2 – Bài...
Bài 75 trang 96 sgk Toán 9 tập 2, Cho đường tròn (O), bán kính OM
Cho đường tròn (O), bán kính OM. Bài 75 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2 – Bài 9. Độ dài đường...
Bài 74 trang 96 sgk Toán 9 tập 2, Vĩ độ của Hà Nội
Vĩ độ của Hà Nội. Bài 74 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2 – Bài 9. Độ dài đường tròn cung...
Bài 72 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2, Bánh xe của một ròng rọc có chu vi là 540mm
Bánh xe của một ròng rọc có chu vi là 540mm. Bài 72 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2 – Bài...
Bài 73 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2, Đường tròn lớn của Trái Đất
Đường tròn lớn của Trái Đất. Bài 73 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2 – Bài 9. Độ dài đường tròn...
Bài 71 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2, Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn dưới đây
Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn dưới đây. Bài 71 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2 – Bài 9....
Bài 70 trang 95 sgk Toán 9 tập 2, Vẽ lại ba hình (tạo bởi các cung tròn)
Vẽ lại ba hình (tạo bởi các cung tròn). Bài 70 trang 95 sgk Toán lớp 9 tập 2 – Bài 9. Độ...
Bài 69 trang 95 Toán lớp 9 tập 2, Bài 69. Máy kéo nông nghiệp có hai bánh
Bài 69. Máy kéo nông nghiệp có hai bánh. Bài 69 trang 95 sgk Toán lớp 9 tập 2 – Bài 9. Độ...

Mới cập nhật

Khi kiểm tra hai loài vi khuẩn khác nhau, các nhà khoa học nhận thấy loài X luôn tạo ra carbon dioxide và nước...
Chỉ có loài Y là sinh vật kị khí vì hô hấp tế bào kị khí chuyển đường thành alcohol Hướng dẫn cách giải/trả...
Về mặt năng lượng, hô hấp tế bào và quang hợp có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Năng lượng từ Mặt Trời được sử dụng trong quá trình quang hợp và được lưu trữ trong các liên Trả lời Câu hỏi...
Hoàn thành bảng sau về quá trình hô hấp tế bào
Hô hấp tế bào là quá trình tế bào phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp Trả lời Câu hỏi...
Quang hợp và hô hấp tế bào có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Hô hấp tế bào không tạo ra oxygen mà tạo ra carbon dioxide Lời giải Câu hỏi trang 46 21.1 - Bài 21....
Một số học sinh làm thí nghiệm điều tra ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ quang hợp ở rong đuôi chó
Các yếu tố như ánh sáng, carbon dioxide, nước, nhiệt độ, … ảnh hưởng tới quá trình quang hợp Hướng dẫn giải Câu hỏi...
Ở khoảng cách từ 15 cm đến 50 cm, ánh sáng là yếu tố giới hạn đối với quang hợp. Số liệu nào trong...
Các yếu tố như ánh sáng, carbon dioxide, nước, nhiệt độ, … ảnh hưởng tới quá trình quang hợp Hướng dẫn giải Câu hỏi...