Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 (sách cũ) Câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 : Hãy...

Câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 : Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống () trong dãy lập luận sau:...

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 . Vậy cung 1o, bán kính R có độ dài là \(\displaystyle {{2\pi R} \over {360}} = …\). Bài 9. Độ dài đường tròn cung tròn

Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau:

Đường tròn bán kính R (ứng với cung 360o) có độ dài là …

Vậy cung 1o, bán kính R có độ dài là \(\displaystyle {{2\pi R} \over {360}} = …\)

Suy ra cung no, bán kính R có độ dài là …

Sử dụng công thức tính chu vi đường tròn bán kính \(R\) là \(C=2\pi R\)

Đường tròn bán kính \(R\) (ứng với cung 360o) có độ dài là \(2\pi R\)

Vậy cung 1o, bán kính R có độ dài là \(\displaystyle {{2\pi R} \over {360}} = {{\pi R} \over {180}}\)

Suy ra cung no, bán kính R có độ dài là \(\displaystyle {{\pi Rn} \over {180}}\)

 

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Toán lớp 9 (sách cũ) - Lớp 9. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: