Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 9 trang 92 Toán lớp 9 Tập 2: Vật...

Câu hỏi Bài 9 trang 92 Toán lớp 9 Tập 2: Vật liệu: Tấm bìa, kéo, compa, thước có chia khoảng, sợi chỉ....

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 92 Toán 9 Tập 2. C/d. Bài 9. Độ dài đường tròn cung tròn

Em hãy tìm số \(\pi \) bằng cách sau:

Vật liệu: Tấm bìa, kéo, compa, thước có chia khoảng, sợi chỉ.

a) Vẽ trên bìa năm đường tròn tâm O1, O2, O3, O4, O5 có bán kính khác nhau.

b) Cắt ra thành năm hình tròn.

c) Đo chu vi năm hình tròn đó bằng sợi chỉ (càng chính xác càng tốt).

Đường tròn

O1

O2

O3

O4

O5

Đường kính d

2

3

4

5

6

Độ dài C của đường tròn

6,4

9,5

12,6

15,5

18,9

C/d

3,2

3,167

3,15

3,1

3,15

Nhận xét: Ta có \(\pi=\dfrac {C}{d}\approx \dfrac{{3,2 + 3,167 + 3,15 + 3,1 + 3,15}}{5} = 3,1534\)

Ta chỉ ước lượng được giá trị gần đúng của số \(\pi.\)

Mục lục môn Toán 9