Trang chủ Bài học Chương i: Động lực học vật rắn

Chương i: Động lực học vật rắn

Câu 1.38 trang 11 SBT Lý 12 Nâng cao: Hai vật có khổi lượng được nối với nhau bằng một sợ dây nhẹ, không
Hai vật có khổi lượng \({m_1} = 0,5\,\,kg\) và \({m_2} = 1,5\,\,kg\) được nối với nhau bằng một sợ dây nhẹ, không dãn, vắt qua một ròng rọc có trục quay nằm ngang và gắn cố đị
Câu 1.37 trang 10 SBT vật lí 12 Nâng cao: Một ròng rọc hình trụ, khối lượng M = 3kg, bán kính R =...
Một ròng rọc hình trụ, khối lượng M = 3kg, bán kính R = 0,4 m, được dùng để kéo nước trong một cái giếng (Hình 1.2). Một chiếc xô, khối lượng m = 2kg, được buộc vào  một sợi d
Câu 1.36 trang 10 SBT Lý 12 Nâng cao: Hai đĩa tròn có momen quán tính và đang quay đồng trục và có cùng
Hai đĩa tròn có momen quán tính \({I_1} = {5.10^{ – 2}}\,\,kg.{m^2}\) và \({I_2} = 2,{5.10^{ – 2}}\,\,kg.{m^2}\)đang quay đồng trục và có cùng chiều với tốc độ góc
Câu 1.35 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Một bánh đà quay nhanh dần đều (quanh trục cố định) từ...
Một bánh đà quay nhanh dần đều (quanh trục cố định) từ trạng thía nghỉ, và sau đó 3 s thì nó có tốc độ góc 120 rad/s và có động năng quay là 36 kJ. Tính gia tốc góc và momen q
Câu 1.34 trang 10 SBT Lý 12 Nâng cao: Một ròng rọc có momen quán tính đối với trục quay là, quay đều với
Một ròng rọc có momen quán tính đối với trục quay là \(10kg.{m^2}\), quay đều với tốc độ vòng 60 vòng/phút. Tính động năng quay của ròng rọc đối với trục quay đó.
Câu 1.33 trang 10 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Một đĩa tròn đồng chất có bán khính R = 0,4 m, khối...
Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R = 0,4 m, khối lượng m = 1,5 kg quay đều với tốc độ góc \(\omega  = 10\)rad/s quanh một trục vuông  góc với mặt đĩa và đi qua tâm của đĩa.

Quảng cáo
Câu 1.32 trang 10 SBT Lý 12 Nâng cao: Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay cố định là, đang
Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay cố định là \(8kg.{m^2}\), đang đứng yên thì chịu tác dụng của monen lực 32 N.m đối với trục quay. Bỏ qua mọi lực cản. Sau bao
Câu 1.31 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Một ròng rọc có bán kính 40 cm và có momen quán...
Một ròng rọc có bán kính 40 cm và có momen quán tính \(0,05\,kg.{m^2}\) đối với trục của nó.Ròng rọc chịu một lực không đổi 3,2N tiếp tuyến với vành. Lúc đầu ròng rọc đứng yên. Tí
Câu 1.30 trang 10 SBT Lý 12 Nâng cao: Một đĩa tròn đồng chất khối lượng m = 1,5 kg, bán kính R =...
Một đĩa tròn đồng chất khối lượng m = 1,5 kg, bán kính R = 40 cm đang quay đều quanh trục vuông góc với mặt đĩa với tốc độ góc \(\omega  = 10\) rad/s. Tác dụng lên đĩa một momen h
Câu 1.29 trang 9 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Một bánh đà có momen quán tính đối với trục quay cố...
Một bánh đà có momen quán tính đối với trục quay cố định là 60 \(kg.{m^2}\) . Bánh đà đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 30 N.m đối với trục quay. Bỏ qua mọi lự

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...