Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 1.33 trang 10 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Một...

Câu 1.33 trang 10 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Một đĩa tròn đồng chất có bán khính R = 0,4 m, khối lượng m = 1,5 kg...

Một đĩa tròn đồng chất có bán khính R = 0,4 m, khối lượng m = 1,5 kg quay đều với tốc độ góc rad/s quanh một trục vuông góc với mặt đĩa và đi qua tâm của đĩa. Tính momen động lượng của đĩa đối với trục quay đó. Câu 1.33 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R = 0,4 m, khối lượng m = 1,5 kg quay đều với tốc độ góc \(\omega  = 10\)rad/s quanh một trục vuông  góc với mặt đĩa và đi qua tâm của đĩa. Tính momen động lượng của đĩa đối với trục quay đó.

Quảng cáo

Giải

\(I = {1 \over 2}m{R^2}= {1 \over 2}.1,5.0,4^2= 0,12\,\,kg.{m^2};\)

\(L = I\omega  = 1,2\,kg.{m^2}/s.\)

Quảng cáo