Trang chủ Bài học Đề toán tổng hợp

Đề toán tổng hợp

Bài 1.72 trang 48 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác đều OAB có cạnh bằng 2, AB song
Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác đều OAB có cạnh bằng 2, AB song song với Ox, điểm A có hoành độ và tung độ dương.
Bài 1.71 trang 48 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC, K là...
Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC, K là trung điểm của BI.
Bài 1.68 trang 47 SBT Toán Hình học 10: Cho tứ giác ABCD.Gọi M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của...
Cho tứ giác ABCD.Gọi M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA. Chứng minh rằng:
Bài 1.70 trang 47 SBT Toán Hình học 10: Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC
Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.
Bài 1.65 trang 47 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt...
Cho lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng hai tam giác MPR và NQS có cùng trọng tâm.

Quảng cáo
Bài 1.66 trang 47 SBT Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC. Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành
Cho tam giác ABC. Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành ABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minh rằng:
Bài 1.67 trang 47 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Cho ba lực
Cho ba lực \(\overrightarrow {{F_1}}  = \overrightarrow {MA} ,\overrightarrow {{F_2}}  = \overrightarrow {MB} \) và \(\overrightarrow {{F_3}}  = \overrightarrow {MC} \) cù
Bài 1.64 trang 46 bài tập SBT môn Toán Hình học 10: Cho tam giác đều ABC có O là trọng tâm và M...
Cho tam giác đều ABC có O là trọng tâm và M là một điểm tùy ý trong tam giác. Gọi D, E, F lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ M đến BC, AC, AB. Chứng minh rằng:
Bài 1.62 trang 46 SBT Toán Hình học 10: Cho
Cho \(\overrightarrow a  = (2; – 2)\) và \(\overrightarrow b  = (1;4)\)

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...