Trang chủ Bài học Đề toán tổng hợp

Đề toán tổng hợp

Bài 1.72 trang 48 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác đều OAB có cạnh bằng 2, AB song
Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác đều OAB có cạnh bằng 2, AB song song với Ox, điểm A có hoành độ và tung độ dương.
Bài 1.71 trang 48 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC, K là...
Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC, K là trung điểm của BI.
Bài 1.68 trang 47 SBT Toán Hình học 10: Cho tứ giác ABCD.Gọi M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của...
Cho tứ giác ABCD.Gọi M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA. Chứng minh rằng:
Bài 1.70 trang 47 SBT Toán Hình học 10: Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC
Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.
Bài 1.65 trang 47 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt...
Cho lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng hai tam giác MPR và NQS có cùng trọng tâm.
Quảng cáo


Bài 1.66 trang 47 SBT Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC. Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành
Cho tam giác ABC. Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành ABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minh rằng:
Bài 1.67 trang 47 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Cho ba lực
Cho ba lực \(\overrightarrow {{F_1}}  = \overrightarrow {MA} ,\overrightarrow {{F_2}}  = \overrightarrow {MB} \) và \(\overrightarrow {{F_3}}  = \overrightarrow {MC} \) cù
Bài 1.64 trang 46 bài tập SBT môn Toán Hình học 10: Cho tam giác đều ABC có O là trọng tâm và M...
Cho tam giác đều ABC có O là trọng tâm và M là một điểm tùy ý trong tam giác. Gọi D, E, F lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ M đến BC, AC, AB. Chứng minh rằng:
Bài 1.62 trang 46 SBT Toán Hình học 10: Cho
Cho \(\overrightarrow a  = (2; – 2)\) và \(\overrightarrow b  = (1;4)\)

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...