SBT Toán lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10
Giải sách Bài tập Toán 10 - SBT Toán 10 Phần Đại số, hình học trên Baitapsgk.com

Đề III trang 200 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có…

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có…. Đề III trang 200 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – II-Đề kiểm tra

Đề I trang 199 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thoi…

Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thoi…. Đề I trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – II-Đề kiểm tra Đề 1

Đề II trang 200 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Cho elip (E) có phương trình…

Cho elip (E) có phương trình…. Đề II trang 200 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – II-Đề kiểm tra Đề 2 (45

Bài 21 trang 199 Sách bài tập Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lập phương...

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lập phương trình chính tắc của elip (E) . Bài 21 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình

Bài 22 trang 199 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Bài 22 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – I-Đề

Bài 18 trang 199 Sách bài tập Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip...

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E) . Bài 18 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – I-Đề toán

Bài 19 trang 199 SBT môn Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD

Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Bài 19 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – I-Đề toán tổng

Bài 20 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho...

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn . Bài 20 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – I-Đề

Bài 15 trang 198 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC...

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có . Bài 15 trang 198 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 –

Bài 16 trang 198 Sách bài tập Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy,...

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật có một đỉnh là O. Bài 16 trang 198 Sách bài tập (SBT)

Luyện tập

Bài 60 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao, Giải các bất phương trình sau:
Giải các bất phương trình sau:. Bài 60 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao - Bài 7: Bất phương trình bậc hai...
Có người cho rằng hạnh phúc là “Cầu được, ước thấy”. Em có đồng ý không? Vì sao?
Bài 11. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học - Câu 5 trang 75 SGK GDCD lớp 10. Có người cho...
Bài 1.41 trang 44 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho bốn điểm
Cho bốn điểm . Bài 1.41 trang 44 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 - Bài 4: Hệ trục tọa độ Cho...