SBT Toán lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10
Giải sách Bài tập Toán 10 - SBT Toán 10 Phần Đại số, hình học trên Baitapsgk.com

Đề III trang 200 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có
Câu 1 trang 200 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10. (6 điểm)
Đề I trang 199 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thoi
Câu 1 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10. (6 điểm)
Đề II trang 200 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Cho elip (E) có phương trình
Câu 1 trang 200 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10.  (4 điểm)
Bài 21 trang 199 Sách bài tập Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lập phương...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lập phương trình chính tắc của elip (E) biết (E) có tiêu điểm \({F_1}\left( { – 2;0} \right)\) và diện tích hình chữ nhật cơ sở bằng \(12
Bài 22 trang 199 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có \({x_A} = 2\), điểm C và trung điểm K của AD cùng thuộc trục Oy, tâm I thuộc trục Ox, AD = 2AB. Tìm tọa độ các đỉnh c
Bài 18 trang 199 Sách bài tập Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E): \({{{x^2}} \over 4} + {y^2} = 1\) và điểm \(A\left( { – 1;{1 \over 2}} \right)\). Gọi d là đưởng thẳng đi qua A có hệ số gó
Bài 19 trang 199 SBT môn Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD
Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh A(2;-1), phương trình một đường chéo là x – 7y + 15 = 0 và độ dài cạnh AB = \(3\sqrt 2 \). Tìm tọa độ các đỉnh A,
Bài 20 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn: (C1) : \({x^2} + {y^2} + 10x = 4\) và (C2) :  \({x^2} + {y^2} – 4x – 2y – 20 = 0\) có tâm lần lượt là I,
Bài 15 trang 198 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có AB: 3x + 5y – 33 = 0; đường cao  AH: 7x + y – 13 = 0; trung tuyến BM: x + 6y – 24 = 0 (M là trung điểm củ
Bài 16 trang 198 Sách bài tập Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy,...
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật có một đỉnh là O, diện tích bằng 12 và đường tròn ngoại tiếp (T) của có có phương trình là \({\left( {x – {5 \ov

Luyện tập

Bài 11 trang 198 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm. Bài 11 trang 198 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 - I-Đề toán...
Bài 6.42 trang 66 SBT Hóa 10: Trong phản ứng Hóa, các chất (S, H2S, SO2, H2SO3 )có thể đóng
Trong phản ứng hoá học, các chất : (S, H2S, SO2, H2SO3 )có thể đóng vai trò chất oxi hoá hay chất khử ?...
Bài 5 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao, Hiệu suất thực
Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học - Bài 5 trang...