SBT Toán lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10
Giải sách Bài tập Toán 10 - SBT Toán 10 Phần Đại số, hình học trên Baitapsgk.com
Đề III trang 200 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có
Câu 1 trang 200 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10. (6 điểm)
Đề I trang 199 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thoi
Câu 1 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10. (6 điểm)
Đề II trang 200 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Cho elip (E) có phương trình
Câu 1 trang 200 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10.  (4 điểm)
Bài 21 trang 199 Sách bài tập Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lập phương trình chính tắc của elip
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lập phương trình chính tắc của elip (E) biết (E) có tiêu điểm \({F_1}\left( { – 2;0} \right)\) và diện tích hình chữ nhật cơ sở bằng \(12
Bài 22 trang 199 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có \({x_A} = 2\), điểm C và trung điểm K của AD cùng thuộc trục Oy, tâm I thuộc trục Ox, AD = 2AB. Tìm tọa độ các đỉnh c
Bài 18 trang 199 Sách bài tập Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E): \({{{x^2}} \over 4} + {y^2} = 1\) và điểm \(A\left( { – 1;{1 \over 2}} \right)\). Gọi d là đưởng thẳng đi qua A có hệ số gó
Quảng cáo


Bài 19 trang 199 SBT môn Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD
Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh A(2;-1), phương trình một đường chéo là x – 7y + 15 = 0 và độ dài cạnh AB = \(3\sqrt 2 \). Tìm tọa độ các đỉnh A,
Bài 20 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn: (C1) : \({x^2} + {y^2} + 10x = 4\) và (C2) :  \({x^2} + {y^2} – 4x – 2y – 20 = 0\) có tâm lần lượt là I,
Bài 15 trang 198 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có AB: 3x + 5y – 33 = 0; đường cao  AH: 7x + y – 13 = 0; trung tuyến BM: x + 6y – 24 = 0 (M là trung điểm củ
Bài 16 trang 198 Sách bài tập Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật có...
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật có một đỉnh là O, diện tích bằng 12 và đường tròn ngoại tiếp (T) của có có phương trình là \({\left( {x – {5 \ov

Luyện tập

Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước
Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước. Cách ngày nay khoảng 3000 - 4000 năm, các bộ lạc...
Bài 1.66 trang 11 bài tập SBT Hóa 10: Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử oxi (O), Z = 8 ; flo
Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử : oxi (O), Z = 8 ; flo (F), Z = 9 ; nitơ (N), Z...
Project – Unit 8 trang 35 SGK Tiếng Anh 10 mới, Tổng hợp bài tập phần Project – trang 35 SGK Tiếng Anh 10...
Unit 8: New Ways To Learn - Project - Unit 8 trang 35 SGK Tiếng Anh 10 mới. Tổng hợp bài tập phần Project...
Bài 80 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao, Với giá trị nào của m, bất phương trình:
Với giá trị nào của m, bất phương trình:. Bài 80 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao - Câu hỏi và bài...
Bài 9 trang 191 Đại số 10 Nâng cao: Tìm góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo dương lớn nhất, biết một góc...
Tìm góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo dương lớn nhất, biết một góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo:. Bài 9...