SBT Toán lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10
Giải sách Bài tập Toán 10 - SBT Toán 10 Phần Đại số, hình học trên Baitapsgk.com

Đề III trang 200 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có…
Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có AB = AC, \(\widehat {BAC} = {90^ \circ }\), trung điểm của BC là điểm M(1 ; -1) và trọng tâm tam giác ABC là \(G\left( {{2 \over 3};0} \ri...
Đề I trang 199 SBT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thoi…
Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thoi OABC có tâm đối xứng là I(-1;1) và có cạnh bằng \(\sqrt {10} \)....
Đề II trang 200 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Cho elip (E) có phương trình…
 Cho elip (E) có phương trình : \(9{x^2} + 25{y^2} = 225\)...
Bài 21 trang 199 Sách bài tập Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lập phương...
Viết phương trình đường tròn (C) có tâm là gốc tọa độ và (C) cắt (E) tại bốn điểm tạo thành hình vuông....
Bài 20 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho...
a) Viết phương trình đường tròn (C)  đi qua giao điểm của (C1) , (C2)  và có tâm nằm trên đường thẳng d: x – 6y + 6 = 0....

Luyện tập

Câu 17 trang 14 SGK Đại số Đại số 10 Nâng cao, Điều dấu “x” vào ô vuông thích hợp.
Điều dấu “x” vào ô vuông thích hợp.. Câu 17 trang 14 SGK Đại số Đại số 10 Nâng cao - Bài 2: Áp...
Bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 trang 65 SBT Lý 10 : Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là
Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng ?. Bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 trang 65 Sách bài...
Câu 28 trang 121 SGK Đại số 10 nâng cao, Giải và biện luận các bất phương trình sau:
Giải và biện luận các bất phương trình sau:. Câu 28 trang 121 SGK Đại số 10 nâng cao - Bài 3: Bất phương...