Trang chủ Bài học Ôn tập Chương 2 – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Ôn tập Chương 2 – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Câu 77 trang 65 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho hình hộp.
a) Chứng minh rằng đường chéo \({B_1}D\) cắt \(mp\left( {{A_1}B{C_1}} \right)\) tại điểm G sao cho \({B_1}G = {1 \over 2}GD\) và G là trọng tâm của tam giác \({A_1}B{C_1}.\)...
Câu 75 trang 65 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ...
a) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (P) qua M, song song với SO và BC....
Câu 69 trang 63 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Gọi E là giao điểm của AD và BC;...
a) Chứng minh rằng các điểm S, E, M, G cũng thuộc một mặt phẳng và mặt phẳng này cắt cả hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) theo cùng một đường thẳng \(\Delta \)....
Câu 70 trang 63 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao: Trong mp(P) cho hai đường thẳng a...
a) Chứng minh rằng đường thẳng \({A_1}{B_1}\) luôn đi qua một điểm cố định....
Câu 71 trang 64 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ...
a) Chứng minh rằng nếu \({G_1},\,{G_2}\) lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và ABC thì \({G_1}{G_2}//MJ.\)...
Câu 72 trang 64 Sách Hình 11 Nâng cao – SBT: Cho hình chóp S.ABCD và một điểm M...
a) Gọi N là giao điểm của SA’ với BC. Chứng minh rằng các điểm A, M, N thẳng hàng và từ đó suy ra cách dựng điểm A’....

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...