Trang chủ Bài học Ôn tập Chương 2 – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Ôn tập Chương 2 – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Câu 77 trang 65 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho hình hộp.
a) Chứng minh rằng đường chéo \({B_1}D\) cắt \(mp\left( {{A_1}B{C_1}} \right)\) tại điểm G sao cho \({B_1}G = {1 \over 2}GD\) và G là trọng tâm của tam giác \({A_1}B{C_1}.\)...
Câu 75 trang 65 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ...
a) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (P) qua M, song song với SO và BC....
Câu 69 trang 63 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Gọi E là giao điểm của AD và BC;...
a) Chứng minh rằng các điểm S, E, M, G cũng thuộc một mặt phẳng và mặt phẳng này cắt cả hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) theo cùng một đường thẳng \(\Delta \)....
Câu 70 trang 63 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao: Trong mp(P) cho hai đường thẳng a...
a) Chứng minh rằng đường thẳng \({A_1}{B_1}\) luôn đi qua một điểm cố định....
Câu 71 trang 64 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ...
a) Chứng minh rằng nếu \({G_1},\,{G_2}\) lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và ABC thì \({G_1}{G_2}//MJ.\)...
Câu 72 trang 64 Sách Hình 11 Nâng cao – SBT: Cho hình chóp S.ABCD và một điểm M...
a) Gọi N là giao điểm của SA’ với BC. Chứng minh rằng các điểm A, M, N thẳng hàng và từ đó suy ra cách dựng điểm A’....

Mới cập nhật

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9:Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ...
Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Giải bài C9 trang...
Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học
Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Bài C5 trang 5...
Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...