Trang chủ Bài học Ôn tập phần 1 – Trồng trọt (Công nghệ 7)

Ôn tập phần 1 – Trồng trọt (Công nghệ 7)

Em hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp gieo trồng bằng hạt và trồng cây con?
Em hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp gieo trồng bằng hạt và trồng cây con?
Em hãy nêu tác hại của thuốc Hóa trừ sâu,bệnh đối với môi trường,con người và các sinh vật khác ?
Em hãy nêu tác hại của thuốc hoá học trừ sâu ,bệnh đối với môi trường ,con người và các sinh vật khác ?
Em hãy nêu những ảnh hưởng của phân bón đến môi trường sinh thái ?
Em hãy nêu những ảnh hưởng của phân bón đến môi trường sinh thái ? 
Hãy nêu tác dụng của việc thu hoach đúng thời vụ,bảo quản và chế biến kip thời đối với nông sản .Liên hệ ở...
Hãy nêu tác dụng của việc thu hoach đúng thời vụ ,bảo quản và chế biến kip thời đối với nông sản .Liên hệ ở địa phương em đã thực hiện như thế nào ?
Tại sao phải tiến hành kiểm tra,xử lí hạt giống trước khi gieo trồng cây nông nghiệp ?
Tại sao phải tiến hành kiểm tra ,xử lí hạt giống trước khi gieo trồng cây nông nghiệp ? 

Quảng cáo
Trình bày khái niệm về sâu, bệnh hại cây trồng và các biệp pháp phòng trừ ?
Trình bày khái niệm về sâu, bệnh hại cây trồng và các biệp pháp phòng trừ ? 
Nêu vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng ?
Nêu vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng ? 

Bài học trong chương trình Công nghệ 7

Mới cập nhật

Giải bài 2 trang 70 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Hằng ngày, em thường làm gì giúp bố mẹ để giữ gìn vệ...
Lời giải bài 2 trang 70 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 14: Một số lương thực -...
Giải bài 1 trang 70 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Các loại thức ăn nào chứa nhiều chất đạm?
Lời giải bài 1 trang 70 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 14: Một số lương thực -...
Để sử dụng lương thực – thực phẩm an toàn em thường phải chú ý những điều gì
Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 70 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 14: Một...
Nêu một số dấu hiệu nhận biết thực phẩm bị hỏng?
Hướng dẫn trả lời câu 5 trang 70 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 14: Một số lương...
Tại sao trên bao bì và vỏ hộp các loại thực phẩm thường ghi hạn sử dụng?
Hướng dẫn trả lời câu 4 trang 70 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 14: Một số lương...
Quan sát thực tế, hoàn thành thông tin theo mẫu bảng 14.1
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 69 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 14: Một số lương...