Trang chủ Lớp 7 Công nghệ 7 Hãy nêu tác dụng của việc chăm sóc đối với cây trồng....

Hãy nêu tác dụng của việc chăm sóc đối với cây trồng. Giải thích câu tục ngữ: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”.?...

Ôn tập Phần I – Trồng trọt – Câu 10 trang 53 SGK Công Nghệ 7. Hãy nêu tác dụng của việc chăm sóc đối với cây trồng. Giải thích câu tục ngữ: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”.?

Advertisements (Quảng cáo)

Hãy nêu tác dụng của việc chăm sóc đối với cây trồng.

Giải thích câu tục ngữ: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”.? 

Hướng dẫn trả lời 

Tác dụng của các công việc:

– Tỉa dặm cây: điều chỉnh mật độ khoảng cách của cây trồng hợp lý

– Làm cỏ: diệt trừ cỏ dại và mầm mống sâu bệnh

– Vun xới: làm đất tơi xốp, hạn chế bốc mặn, bốc phèn và chống đổ

Advertisements (Quảng cáo)

– Tưới nước: cung cấp đủ nước và kịp thời để cây phát triển, sinh trưởng tốt

– Tiêu nước: để cây khỏi bị chết, ngập úng khi thừa nước

 

– Câu tục ngữ “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn” có nghĩa là công trồng cây chưa quyết định được năng suất và chất lượng cây trồng. Muốn cây sinh trưởng tốt, đạt năng suất cao thì phải phụ thuộc vào kĩ thuật chăm sóc cây. Ở đây muốn nhấn mạnh tác dụng của công việc chăm sóc cây trồng là rất lớn.