Trang chủ Lớp 7 Công nghệ 7 Hãy nêu tác dụng của các biện pháp làm đất và bón...

Hãy nêu tác dụng của các biện pháp làm đất và bón phân lót đối với cây trồng ?...

Ôn tập Phần I – Trồng trọt – Câu 7 trang 53 SGK Công Nghệ 7. Hãy nêu tác dụng của các biện pháp làm đất và bón phân lót đối với cây trồng ?

Hãy nêu tác dụng của các biện pháp làm đất và bón phân lót đối với cây trồng ? 

Hướng dẫn trả lời 

Làm đất:

– Làm cho đất tơi xốp.

– Tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng 

Quảng cáo

– Diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh 

– Tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt 

Bón phân lót: là bón phân vào đất trước khi gieo trồng. Bón phân lót nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con khi nó mới mọc, mới bén rễ.