Trang chủ Lớp 7 Công nghệ 7 Em hãy nêu những ảnh hưởng của phân bón đến môi trường...

Em hãy nêu những ảnh hưởng của phân bón đến môi trường sinh thái ?...

Ôn tập Phần I – Trồng trọt – Câu 12 trang 53 SGK Công Nghệ 7. Em hãy nêu những ảnh hưởng của phân bón đến môi trường sinh thái ?

Em hãy nêu những ảnh hưởng của phân bón đến môi trường sinh thái ? 

Hướng dẫn trả lời 

Ảnh hưởng của phân bón đến môi trường sinh thái:

– Nếu bón phân cân đối, hợp lý: giúp cho môi trường tốt hơn, giúp cải tạo đất chua.

– Nếu bón quá nhiều hay quá ít: môi trường bị ô nhiễm, đất bạc màu.