Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 27 trang 195 SBT Toán Đại số 10: Hãy xác định...

Bài 27 trang 195 SBT Toán Đại số 10: Hãy xác định dấu của các tích (không dùng bảng số và máy...

Chia sẻ
Hãy xác định dấu của các tích (không dùng bảng số và máy tính). Bài 27 trang 195 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – Bài tập ôn tập chương VI

Hãy xác định dấu của các tích (không dùng bảng số và máy tính)

a) \(\sin {110^0}cos{130^0}tan{30^0}\cot {320^0}\)

b) \(\sin ( – {50^0})\tan {170^0}{\rm{cos}}( – {91^0})\sin {530^0}\)

Gợi ý làm bài

Quảng cáo

a) Ta có: \(\sin {110^0} > 0;cos{130^0} < 0;tan{30^0} > 0;\cot {320^0} < 0\), do đó tích của chúng dương.

b) \(\sin ( – {50^0}) < 0;\tan {170^0}{\rm{ < 0;cos}}( – {91^0}) < 0;\sin {530^0} > 0\), do đó tích của chúng âmChia sẻ