Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 77 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Enzim là...

Câu 1 trang 77 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Enzim là gì ? Nêu vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất của tế bào...

Câu 1 trang 77 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.

Enzim là gì ? Nêu vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất của tế bào.

– Enzim là chất xúc tác sinh học được tạo ra trong cơ thể sống, có thành phần cơ bản là prôtêin.

– Enzim có vai trò làm giảm năng lượng hoạt hoá của các chất tham gia phản ứng, do đó làm tăng tốc độ phản ứng. Ví dụ, tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hoá vật chất để thích ứng với môi trường bằng cách điều chỉnh hoạt tính của các loại enzim.

Quảng cáo